The Satanic Bible

(Presmerované z Satanská biblia)

The Satanic Bible (doslova Satanská biblia) je zbierka úvah, pozorovaní a rituálov, ktorú publikoval Anton Szandor LaVey v roku 1969.

Pojednáva o Satanovi ako šelme v tebe, ktorá sa vzpiera klasickým princípom kresťanskej viery. Opisuje človeka, ako nepoddajného a cieľavedomého tvora, ktorý nerešpektuje božie Desatoro. Prikláňa sa k Siedmim smrteľným hriechom, ako cesta k sebapoznaniu a uvedomenia si seba, ako jediného vládcu - Boha - svojho života.

Ak sme chamtiví, pyšní a závistliví, vedie nás to k lepšiemu uvedomeniu svojich potrieb a stanovuje nám to ciele, ktoré chceme dosiahnuť. Obžerstvo, smilstvo a hnev nám pripomína šelmu vnútri každého z nás. Lenivosť zase túžbu po oddychu, po náročnom dni.

Hlása, že človek si má uvedomiť všetky tieto potreby a prispôsobiť svoje konanie svojim cieľom. Ale s rešpektovaním druhých ako satanistov, ktorým tiež nemôžeme obmedzovať ani ich osobnú slobodu.

Ak túžime po dome s bazénom, neznamená to, že nejaký nájdem a prisvojím si ho. Alebo prinútim nejakú ženu k súloži. Ale svojím úsilím (prácou či úsilím), ho/ju získam.

V tomto ponímaní satanská biblia slúži ako príručka k uvedomeniu si seba ako jediného Boha svojho sveta a nie velebenie Kresťanského Boha, ako nadpozemskú bytosť, ktorá nás chráni a trestá. Je to skôr základ nového filozofického smeru, než cirkvi (názov len ako odpor proti Biblii.)