Satumarský mier

(Presmerované z Satmársky mier)

Satumarsky mier[1]:407 (iné názvy: satmarský mier, staršie: szatmársky mier) bola dohoda o ukončení protihabsburského povstania Františka II. Rákociho uzavretá 1. mája 1711 v Satu Mare medzi hlavným veliteľom rákociovských vojsk grófom S. Károlim a cisárskym generálom P. J. Pálfim.

Listina Satumarského mieru

Mierové rokovania začali už 21. februára 1711 po odchode Františka II. Rákociho Buma za ruským cárom Petrom Veľkým, od ktorého plánoval získať podporu a pomoc v bojoch, a skončili, keď odbojné stavy, vidiac bezvýchodiskovosť zo situácie, získali istotu, že nebudú habsburským dvorom stíhané za odboj a udržia si v monarchii svoje výsady. V deň podpísania mieru súčasne stavovské vojská zložili zbrane.

Satmárskym mierom skončila séria protihabsburských stavovských povstaní. Uhorská šľachta si mierom obhájila svoje výsady a Habsburgovci posilnili svoje výsostné postavenie na uhorskom tróne.

  1. Dejiny Slovenska. Ed. Samuel Cambel. Vyd. 1. Zväzok II : (1526 – 1848). Bratislava : Veda, 1987. 856 s.

Iné projekty

upraviť