Scientológia (hnutie)

Scientológia, (pôvodne angl. Scientology; z lat. scio – vedenie, vedomosť; lat. logos – slovo, veda) je filozofia (systém dogiem, učení a rituálov) vytvorená v roku 1954 americkým autorom L. Ronom Hubbardom, ktorý ju charakterizoval ako „aplikovanú náboženskú filozofiu“ (1953) a základ nového náboženstva. Vychádza z pomocného systému Dianetiky (angl. Dianetics).[1]

Hubbard ju označuje ako náboženstvo, keďže obsahuje metódy a postupy na zvyšovanie duševných a duchovných kvalít jedinca. Hubbard v roku 1950 vydal základnú príručku Dianetika (1950) s cieľom dosiahnuť duchovné zdravie. Na tento účel Scientológia, ktorá vznikla neskôr, ponúka rozsiahlu sústavu praktických postupov a kurzov. Prístup k nim je možný napríklad po absolvovaní testu osobnosti.

Scientológia tiež niekedy označuje Church of Scientology, celosvetovú organizáciu, ktorú Hubbard založil v roku 1954. Je to najväčšia organizácia podporujúca praktikovanie scientológie. Je tiež držiteľom obchodných značiek Scientology a Dianetics. Vzdelávacím a charitatívnym praktikám tejto organizácie v súčasnosti uznáva IRS výnimku z federálnej dane z príjmu v USA[2][3][4]. Iné zdroje označujú túto cirkev za pseudonáboženskú organizáciu, sektu a/alebo nadnárodnú korporáciu[5]. Na druhú stranu Scientológiu uznalo ako náboženstvo aj samotný diecázny kňaz Rímsko-katolíckej cirkv Archivované 2024-01-06 na Wayback Machiney Don Aldo Natale vo svojej knihe Scientology Freedom and immortality /zdroj uvedený nižšie

 1. History of Scientology's expansion [online]. [Cit. 2007-06-30]. Dostupné online. Archivované 2007-09-29 z originálu.
 2. HEXHAM, Irving. The Religious Status of Scientology: Is Scientology a Religion? [online]. University of Calgary, 1978, rev. 1997, [cit. 2006-06-13]. Dostupné online.
 3. Dispatch online - "New SA rights for Scientology"
 4. DAVIS, Derek H.. The Church of Scientology: In Pursuit of Legal Recognition [online]. CESNUR – Centrum výskumu nových náboženstiev, júl 2004, [cit. 2007-06-15]. Dostupné online.
 5. KENT, Stephen. Scientology -- Is this a Religion? [online]. Marburg Journal of Religion, júl 1999, [cit. 2006-08-26]. Dostupné online.

. Sociológ Kent, hoci priznáva, že množstvo jeho kolegov považuje scientológiu za náboženstvo, hovorí "Namiesto hádania, či scientológiu označiť alebo neoznačiť ako náboženstvo, považujem za oveľa užitočnejšie pozerať sa na ňu ako na nadnárodnú korporáciu s mnohými aspektami, z ktorých náboženský charakter má iba jeden prvok." (kurzíva v origináli.)[1].

Postavenie

upraviť

Počet scientológov na svete je sporný. Kým predstavitelia scientológie prehlasujú, často veľmi rozdielne, odhady počtu prívržencov (od 8[2][3] do 15 miliónov[4]), nezávislé zdroje udávajú oveľa nižší počet scientológov, ktorý sa blíži skôr ku niekoľko desiatkam[5] až sto tisícom členov[6]. Kritici na základe štatistík uvedených v scientologických publikáciách[7] odhadujú okolo 50 000 aktívných členov. Tento diametrálny rozdiel je spôsobený tým, že CoS rozumie pod počtom členov každého, kto absolvoval akýkoľvek poskytovaný kurz od roku 1954[8] bez ohľadu na to, či bol tento prvý a posledný. Ide o jednu z najspornejších svetonázorových organizácií na svete. V Európe sa často diskutuje, či ide o náboženstvo alebo politický extrémizmus. V Nemecku príslušné najvyššie orgány rozhodli, že cirkev Scientology-Kirche Hamburg e.V. nie je náboženská organizácia v zmysle nemeckých zákonov, pretože činnosť organizácie má ekonomické zameranie. Zároveň sa od 90. rokov 20. storočia opätovne zvažuje úplný zákaz organizácie z dôvodu vytvárania závislosti u členov, ničenia sociálnych väzieb členov a finančného vykorisťovania členov. Činnosť Scientológie ako cirkvi bola doteraz explicitne zakázaná vo Francúzsku a v Grécku, a aj iné štáty vyslovujú výhrady proti ekonomickej činnosti organizácie. Postoj USA je presne opačný, Scientológia sa považuje za verejnosti prospešnú organizáciu (oslobodená je aj od daní) a uznávanie Scientológie sa považuje za prejav slobody vierovyznania. V Európe má štatút štátom uznanej cirkvi alebo verejnoprospešnej organizácie, často spojený aj s rôznymi daňovými úľavami, napríklad v Maďarsku, Taliansku, Holandsku, Rusku, Rakúsku, Veľkej Británii, Portugalsku, Španielsku.

Podľa rozhodnutia európskeho súdu pre ľudské práva (v roku 2007) Rusko porušilo dva články Európskeho dohovoru o ľudských právach trvalým odmietaním registrácie scientologickej cirkvi v krajine.[3]

V posledných rokoch je činná najmä v oblasti kurzov manažmentu, komunikácie, učenia a motivácie. Existuje aj veľa podorganizácií a spriaznených podnikov Scientológie: organizácia na rehabilitáciu drogovo závislých (Narconon), organizácie proti potláčaniu tolerancie, centrá efektívneho učenia, Komisia pre prečiny psychiatrie voči ľudským právam, združenia manažérov atď.

Náboženstvo scientológie

upraviť

Scientológia pozostáva zo súboru vedomostí, ktoré pochádzajú z určitých základných predpokladov. Medzi najdôležitejšie predpoklady patria:

 • Človek je nesmrteľná bytosť.
 • Jeho skúsenosti siahajú ďaleko za jeden život.
 • Jeho schopnosti sú neobmedzené, i keď si ich momentálne nie je vedomý.

Scientológia ďalej predpokladá, že človek je v podstate dobrý a že jeho duchovné spasenie závisí na ňom samotnom a na jeho schopnosti solidarity s okolitým svetom. Preto je Scientológia religióznou filozofiou v najhlbšom zmysle slova, so svojim záujmom o plnú rehabilitáciu prirodzeného ľudského duševna – schopností človeka, jeho uvedomovania si a jeho istoty svojej vlastnej nesmrteľnosti. Okrem toho, keďže sa náboženstvo zaoberá duchom vo vzťahu k sebe samému, k svetu a k iným životným formám, a je vo svojej podstate vierou v duchovné bytosti, Scientológia nasleduje religióznu tradíciu, ktorá je prinajmenšom taká stará ako ľudstvo samé. Predsa len, to, čo Scientológia koniec koncov vyjadruje, je nové. Jej duchovná technológia je nová, jej cirkevná organizácia je nová, a čo to znamená pre človeka 21. storočia je úplne nové.

Podstatu Scientológie tvorí systém usporiadaných axióm, ktoré riešia problémy ducha, života a myslenia a ktorý vyvinul L. Ron Hubbard prostredníctvom aplikácie metodológie exaktných vied na vedy humanitné. Tieto axiómy utvárajú nadáciu širokého súboru vedomostí, ktoré sa týkajú celého života. Z tejto múdrosti vzišlo obrovské množstvo základných princípov, ktoré ľudia môžu použiť na to, aby zlepšili svoj bezprostredný život, rovnako ako aj dosiahli duchovnú nesmrteľnosť. Vlastne neexistuje žiadna stránka života, ktorá by sa nedala zlepšiť pomocou aplikácie Scientologických princípov.

Filozofia

upraviť

Každý človek pozostáva z troch častí. Človek má telo, má myseľ a on je nesmrteľný „thetan“. (Výraz thetan pochádza z gréckého písmena theta Θ, ktoré Gréci používali k vyjadreniu myšlienky, alebo možno ducha, s exponentom n, alebo teda „theta na entú“, čo symbolizuje nekonečné schopnosti.)

Thetani vraj žijú už trilióny rokov, a to tak, že sa rodia znovu a znovu do iných tiel (reinkarnácia). V čase existencie v tele, sú však duševne obmedzovaní engramami (nepríjemnými zážitkami s bolesťou a bezvedomím zo súčasného aj minulého života), ktoré im zabraňujú fungovať ako racionálnym duchovným bytostiam, ktorými pôvodne boli. Tieto obmedzenia sa pomocou špeciálneho postupu odstraňujú (čiže sa dosahuje tzv. stav „clear“) pomocou „auditingu“, opytovacej techniky, niekedy s pomocou elektronického meracieho prístroja. Tí, ktorí dosiahli clear (údajne asi 50 000 ľudí na svete) sa potom na iných, snažia v pätnástich stupňoch dosiahnuť stav „operujúceho thetana“, (OT)absolútnu kontrolu nad časom, hmotou, energiou a priestorom.

Scientológia sa považuje za nadkonfesionálnu, čiže členovia môžu ostať príslušníkmi iných náboženstiev. Keďže sa v Scientológii ako praktickom náboženstve neočakáva viera, jej náhľady nie sú so žiadnym bežným náboženstvom kompatibilné a preto ide v praxi o nové náboženstvo.

Charakteristické je aj zvýšené vedomie Scientológov o príčinách, ktoré ľudí utláčajú a spôsobujú ochorenia. V prípade, že ľudia v okolí Scientológa sa správajú utláčateľsky a neeticky, Scientológ nečaká pasívne, ale snaží sa situáciu riešiť. Ak nedosiahne zníženie útlaku a neetiky, môže nastať aj sociálne oddelenie sa od týchto ľudí od rodiny a niektorých iných ľudí (deconnection), aby nebrzdili ich duchovný rozvoj.

Za utláčateľskú osobu je považovaná osoba, ktorá sa aktívne snaží potlačovať alebo zničiť akúkoľvek aktivitu alebo skupinu, ktorá sa snaží o zlepšenie.

V osemdesiatych rokoch sa od Scientológie oddelilo niekoľko skupín, ktoré pôvodná Scientology tiež považuje za svojich nepriateľov.

Za hlavných nepriateľov sú označovaní psychiatria a vojenský priemysel.

Organizácia

upraviť

Organizácia Scientológie je hierarchická, na čele je medzinárodné vedenie v Los Angeles, pod ním kontinentálne organizácie a pod nimi lokálne cirkvi.

Roku 1966 firma Hubbard Exploration Company kúpila viacero lodí a L.R. Hubbard premiestnil svoje hlavné sídlo na otvorené more, z čoho vznikol názov Sea Org(anization) – Morská org(anizácia). V 70. rokoch bolo hlavné sídlo preložené do Clearwater na Floride, ale názov Sea Org sa dodnes používa ako označenie niekoľko tisíc členov „Sea Orgu“. Vyššie úrovne Scientológie sú obsadené výlučne členmi Sea Orgu.

Výkony každej organizácie hierarchie sa merajú týždennými štatistikami.

Kontroverznosti

upraviť

Zo všetkých nových náboženských hnutí, ktoré sa objavili počas 20. storočia, bolo Church of Scientology od samého počiatku jedným z najkontroverznejších, prichádzajúc do konfliktov so štátnou ústavou niekoľkych krajín (napríklad Spojené Štáty, Spojené Kráľovstvo, Kanada[9] a Nemecko).[10][11][12][13][14]. Bolo jedným z najkonfliktnejších náboženských hnutí v histórii, ktoré podávalo nespočetné množstvo žalôb na vlády, organizácie, aj individuálne a právnické osoby.[15]

Žurnalisti, súdy a štátne orgány niekoľkých krajín publikovali obvinenia, správy a výpovede, že Church of Scientology je "bezohľadný komerčný podnik", ktorý umlčuje a prenasleduje svojich kritikov a surovo využíva svojich členov.[12][13]. Týždenník Time v roku 1991 publikoval článok, v ktorom je Scientológia opisovaná ako "Veľmi profitujúci globálny podvod, ktorý prežíva vďaka zastrašovaniu jeho členov a kritikov, spôsobom podobným mafii".[11]

Kontroverznosti, vrátane Church of Scientology a jej kritikov (niektoré z nich neustále prebiehajúce) zahrňujú:

 • "Zásada izolácie", pri ktorej sú členovia vyzývaní k prerušeniu akéhokoľvek kontaktu s priateľmi, alebo členmi rodiny, ktorí sú "antagonistmi" Scientológie.[16]
 • Smrť Scientologičky Lisa McPherson, ktorú opatroval Church of Scientology. (Robert Minton sponzoroval multi-milión dolárovú žalobu proti Scientológii kvôli McPhersonej smrti. V máji roku 2004 McPhersonej zástupca a Church of Scientology uzavreli dôvernú dohodu)[17].
 • Kriminálne aktivity angažované v záujme Church of Scientology, alebo vedené funkcionármi Church of Scientology (Operation Snow White[18], Operation Freakout[19]).
 • Nejednotné výpovede o L. Ron Hubbardovom živote; konkrétne Hubbardove úvahy o vytvorení náboženstva na vytváranie profitu a o jeho službe v armáde.[11]
 • Obťažovanie a pochybné praktiky voči kritikom Scientológie, riadené "Fair Game" zásadou Scientológie.[11]
 • Pokusy právne prinútiť vyhľadávače, ako Google a Yahoo!, aby vo výsledkoch hľadania nezobrazovali žiadnu web-stránku, ktorá kritizuje Scientológiu (v prípade Google je to AdSense), alebo ich aspoň nezobrazovať na prvých stránkach [20].
 • Výpovede ex-člena Scientológie na vysokej pozícii, že David Miscavige bije a demoralizuje personál a že fyzické násilie od nadradeného personálu je bežnou vecou v Church of Scientology.[21][22] Hovorca Scientológie Tommy Davis obvinenia poprel a poskytol svedkov na rekonštrukciu diania.[21]
 • V októbri 2009 Francúzsky súd uznal Church of Scientology vinným vo veci organizovanej sprenevery. Štyria pracovníci organizácie boli pokutovaní a odsúdení na 2 roky. Hovorcovia Church of Scientology sa vyjadrili, že sa odvolajú. Žalobcovia dúfali, že dosiahnu zákaz Scientológie vo Francúzsku, ale kvôli dočasnej zmene vo Francúzskej legislatíve, ktorá znemožnila rozpustiť akýkoľvek legálny celok na základe sprenevery, sa žiaden zákaz neudelil.[23]
 • V novembri 2009 Austrálský senátor Nick Xenophon vo Federálnom Parlamente predniesol reč, v ktorej Church of Scientology prehlásil za kriminálnu organizáciu. Na základe listov od ex-členov organizácie vyhlásil obvinenia vo veci "nedobrovoľného odňatia slobody, vynútený potrat, sprenevera kapitálu, fyzické násilie a zastrašovanie, vydieranie a rozsiahle riadené zneužitie informácií, ktoré Church of Scientology nadobudla, ..."[24]

Scientológia a hypnóza

upraviť

Literatúra Scientológie tvrdí, že L. Ron Hubbard nadobudol svoju profesionálnu znalosť v hypnóze tým, že ju "objavil" v Dianetickom odtlačku. Hubbard bol vraj tiež kvalifikovaný hypnotizér a jeho blízki známi, ako Forrest Ackerman (Hubbardov literárny agent) a A. E. van Vogt (jeden z prvých priaznivcov Dianetiky) boli svedkami demonštrácií jeho hypnotických schopností.[25]

Kniha Dianetika ako základ Scientológie tvrdí, že hypnóza je vysoko škodlivá, pretože počas nej je možné ľahko vložiť do mysle hypnotizovaného "aberácie" - odchýlky od logického správania.

Auditová dôvernosť

upraviť

Počas auditného procesu, audítor môže zozbierať osobné informácie o auditovanej osobe.[26]. Auditné záznamy sú potom v kruhoch Scientológie označované ako preclear folders (prvotné dokumenty).[27] Church of Scientology má prísne zásady, navrhnuté tak, aby chránili dôvernosť týchto informácií.[26] Vyskytlo sa ale niekoľko prípadov, v ktorých sa audičné dokumenty nechránili dostatočne zodpovedne.[28] Ľudia, ktorí odchádzajú zo spoločenstva vedia, že Scientológia má k dispozícií všetky ich veľmi osobné informácie a že už neraz tieto dokumenty použila na psychické vydieranie tých, ktorí scientológiu opustili a stali sa ich kritikmi.[27] 16. decembra 1969, členka "Guardian's office", (jeden z úradov Scientológie) Mary Sue Hubbard vydala príkaz (G. O. 121669), ktorý povoľoval použitie týchto súkromných informácií z dôvodu "vnútornej bezpečnosti".[29] Niektorí z pôvodných členov podtvrdili, že keď patrili do Church of Scientology, prehrabávali sa v dokumentoch, získaných z auditných sedení a hľadali informácie, ktoré by mohli byť použité v ohováračskej kampani proti členom, ktorí spoločenstvo kritizujú.[30][31] Church of Scientology of California na to reagovala vyhlásením, že list, ktorý Mary Sue Hubbardovej dával povolenie na prehľadávanie spovedných dokumentov nebol oficiálnym a bol predtým zrušený. Samotné obvinenia, že osobné dokumenty z auditných dokumentov boli použité proti jednotlivcom neboli súdu predložené.[26]

Slovensko

upraviť

Na Slovensku začala scientológia činnosť v roku 1995 a má dnes vyše dvetisíc členov. Jedným z hlavných predstaviteľov scientológov na Slovensku je Pavol Timko, ktorý založil aj spoločnosť Business Success. Na Slovensku sú Scientologické organizácie registrované ako občianske združenia a svoju činnosť majú povolenú Ministerstvom vnútra SR. (Na Slovensku scientológia nie je zatiaľ uznaná ako náboženská spoločnosť, pretože zákony SR umožňujú registráciu novej cirkvi až po preukázaní 20 000 členov).

Ako prvá oficiálna organizácia bola otvorená v roku 2000 misia v Leviciach pod názvom Dianetické centrum Levice. Krátko potom bolo otvorené Dianetické centrum Bratislava. Dnes sa tieto organizácie pretransformovali na Centrá Dianetiky a Scientológie a majú status občianskych združení. Do konca roku 2006 bolo na Slovensku otvorených celkom 14 Scientologických centier.

Scientologické organizácie pracujúce s deťmi a mládežou: Aplikovaná scholastika, Študijné centrum BASIC a L I T E - jazyková škola. Na Slovensku má jazyková škola LITE pobočku pod názvom BEST ENGLISH s.r.o. .

Spomedzi štátov V4 je Scientológia zaregistrovaná ako cirkev len v Maďarsku, kde je aj centrum pre strednú Európu.

Referencie

upraviť
 1. BENJAMIN, Beit-Hallahmi. Scientology: Religion or racket? [online]. Marburg Journal of Religion, september 2003, [cit. 2007-02-13]. Dostupné online. Archivované 2006-11-08 z originálu.
 2. Forrest Sawyer, na ABC Nightline, Feb. 14, 1992 interview s Heber Jentzschom, President, Church of Scientology
 3. a b sme.sk: Rusko nesmie diskriminovať scientologickú cirkev, 5. apríl 2007
 4. na prednej strane vydania Hubbardovej knihy "Deathy's Deputy" v 1970
 5. http://xenu.net/images/2001-US-CENSUS-Scientology.jpg
 6. Archivovaná kópia [online]. [Cit. 2008-07-21]. Dostupné online. Archivované 2007-07-07 z originálu.
 7. The Auditor: Special International Edition
 8. http://abcnews.go.com/Nightline/Story?id=2664713
 9. MORGAN, Lucy. Abroad: Critics public and private keep pressure on Scientology [online]. St. Petersburg Times, 1999-03-29, [cit. 2007-09-07]. Dostupné online.
 10. Remember Venus? [online]. Time, 1952-12-22, [cit. 2007-07-20]. Dostupné online. Archivované 2012-05-30[Timestamp length] na Archive.today
 11. a b c d BEHAR, Richard. Scientology: The Thriving Cult of Greed and Power [online]. Time Magazine, 6 May 1991, [cit. 2008-11-03]. Dostupné online. Archivované 2012-05-24[Timestamp length] na Archive.today
 12. a b Richard Leiby. Scientology Fiction: The Church's War Against Its Critics – and Truth. The Washington Post, 1994-12-25, s. C1. Dostupné online [cit. 2006-06-21].
 13. a b GOODIN, Dan. Scientology subpoenas Worldnet [online]. CNET News.com, 1999-06-03, [cit. 2006-05-04]. Dostupné online. Archivované 2012-05-24 z originálu.
 14. Marburg Journal of Religion: Zhrnutie diania v spravodajstve Scientológia verzus Nemecko: Postrehy ohľadom roly tlače a akademikov. [online]. Web.uni-marburg.de, 2009-05-22, [cit. 2010-09-04]. Dostupné online.
 15. RICHARDSON, James T.. Scientology in Court: A Look at Some Major Cases from Various Nations. 2009. In LEWIS, James R.. Scientology. New York, NY : Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-533149-3. S. 283–294.
 16. FARLEY, Robert. The unperson [online]. St. Petersburg Times, 24 June 2006, [cit. 2007-06-24]. S. 1A,14A. Dostupné online.
 17. FARLEY, Robert. Scientologists settle death suit [online]. St. Petersburg Times, 29 May 2004, [cit. 2008-11-03]. Dostupné online.
 18. Mystery of the Vanished Ruler [online]. TIME, 1983-01-31, [cit. 2007-08-10]. Dostupné online. Archivované 2007-09-30 z originálu.
 19. United States of America v. Jane Kember, Morris Budlong, Sentencing Memorandum [online]. . Dostupné online. ; str. 23-25
 20. Matt Loney, Evan Hansen Google pulls anti-Scientology links [online]. CNet, 2002-03-21, [cit. 2007-05-10]. Dostupné online.
 21. a b JOE CHILDS, Thomas C. Tobin. The Truth Run Down [online]. St Petersburg Times, June 23, 2009, [cit. 2009-06-23]. Dostupné online.
 22. JOE CHILDS, Thomas C. Tobin. Scientology: Ecclesiastical justice [online]. St Petersburg Times, June 23, 2009, [cit. 2009-06-23]. Dostupné online. Archivované 2013-01-17 z originálu.
 23. "Scientology convicted for fraud in France, escapes ban", Reuters, 27 October 2009
 24. Rudd's concerns about Scientology (preklad z citácie z videa, "Xenophon útočí na Scientológiu – nezávislý senátor Nick Xenophon útočí na Scientológiu, ako na 'kriminálnu organizáciu'") [online]. The Age, 2009-11-18. Dostupné online.
 25. Miller, Russell. Bare-faced Messiah, The True Story of L. Ron Hubbard. First American. vyd. New York : Henry Holt & Co, 1987. Dostupné online. ISBN 0-8050-0654-0. S. 140–142. Postupne od hynózy však upúšťal, pretože si uvedomoval jej škodlivosť v prípade, že ju používa niekto, kto nie je úplne morálny a etický.
 26. a b c Melton, J. Gordon. Encyclopedic Handbook of Cults in America. New York : Garland Pub, 1992. ISBN 0-8153-1140-0.
 27. a b DONAGHY, James. My name is L Ron Hubbard. The Guardian (London), 2007-06-09. Dostupné online [cit. 2009-01-14].
 28. Parasitic Circuits: The Secrets of Scientology [online]. [Cit. 2010-11-28]. Dostupné online. Archivované 2011-01-06 z originálu.
 29. Breckenridge, Vyhlásenie rozsudku v Church of Scientology of California vs. Gerald Armstrong, Vyšší Súd, okres Los Angeles, prípad č. C420153. Citovaný v ATACK, Jon. A Piece of Blue Sky. [s.l.] : Carol Publishing Group, 1990. ISBN 0-8184-0499-X. S. 322.
 30. KOFF, Stephen. Scientology church faces new claims of harassment. St. Petersburg Times, 1988-12-22. Dostupné online [cit. 2008-10-26]. Archivované 2009-01-03 na Wayback Machine
 31. Steven Girardi. Witnesses Tell of Break-ins, Conspiracy. Clearwater Sun, May 9, 1982, s. p. 1A.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť

Oficiálne

upraviť

Kritické

upraviť