Sebauvedomenie je vyčleňovanie sa človeka zo sveta, keď si uvedomuje a hodnotí svoj vzťah k svetu, uvedomuje si seba ako osobnosť, svoje konanie, činy, myšlienky a city, želania a záujmy. Sebauvedomenie je utváranie obrazu vlastného „ja“, svojho bytia a konania, uvedomenie si svojej odlišnosti a jedinečnosti od iných ale aj získanie prvku sebahodnotenia a svedomia. Utvára sa celý život, hlavne vplyvom spoločenských vzťahov.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.