Sedem cností

Sedem cností je koncept, vychádzajúci z poemy Aurelia Clemensa Prudentia Psychomachia. V tomto diele z 5. storočia bol opísaný boj cností a hriechov.

Podľa tohoto v stredoveku populárneho diela sa tiež stali tieto cnosti protipólom siedmich hlavných hriechov.

Sedem cností v kresťanstveUpraviť

Zoznam siedmich cností (alebo čností - rovnocenný výraz podľa Pravidiel slovenského pravopisu) a neskôr siedmich hlavných hriechov (sedem hlavných hriechov) - ustanovil okolo roku 600 pápež Gregor I. Veľký.

Zoznam siedmich cnostíUpraviť

Pokora (lat. humilitas)Upraviť

Viera. Skromné správanie, nesebeckosť, majúca rešpekt. Mať dôveru, keď sa očakáva. Je to opakom toho, keď človek neúmerne velebí sám seba. Je to pocit, keď si človek uvedomuje vlastnú nedokonalosť či závislosť na vyššie požiadavky. Je to cnosť, ktorá sa prikláňa k vlastnej bezvýznamnosti, slabosti a nedokonalosti podľa poznania pravdy.

Štedrosť (lat. liberalitas)Upraviť

Láska, charita, veľkorysosť, ochota dávať, uskutočňovanie šľachetných myšlienok alebo činov. Štedrosť je vyváženým stredom medzi rozhadzovačnosťou a lakotou. Potlačená chamtivosť a egoizmus. Neprítomnosť žiadostivosti a neuľpievanie na vnímanom objekte.

Dobroprajnosť (lat. humanitas, charitas)Upraviť

Láskavosť, ľudskosť, obdiv, charita, súcit, priateľstvo bez predsudkov a bez príčiny.

Trpezlivosť (lat. patientia)Upraviť

Trpezlivosť, schopnosť znášať, otužilosť, zhovievavosť, vyrovnanosť. Zhovievavosť a odolnosť znášať utrpenie dosiahnuté sebaovládaním, umiernenosťou a zdržanlivosťou. Vyriešenie konfliktu mierumilovne, aj keď sa druhá strana uchýli k násiliu. Schopnosť odpustiť, zľutovať sa nad hriešnikmi. Láskavosť je vyvážený stred medzi hnevom a slabošstvom.

Cudnosť (lat. castitas)Upraviť

Zahŕňa prísnu mravnú čistotu a prospešnosť a dosiahnutie čistoty myšlienky pomocou vedomého zdokonaľovania. Cudnosť, zdržanlivosť, bezúhonnosť, čistota duše. (Najmä vo vzťahu k pohlavnému životu.)

Striedmosť (lat. frenum)Upraviť

Sebakontrola, zdržanlivosť a umiernenosť, vnímanie plnou mysľou, sebeovládanie, „uzda“.

Činorodosť (lat. industria)Upraviť

Úsilie, pracovitosť, pilnosť, pričinlivosť, iniciatíva. Horlivá a dôkladná prirodzenosť v konaní. Energická pracovná morálka. Hospodáriť dobre s časom, sledovať vlastné činnosti a vyvarovať sa lenivosti.

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Sedem cností

Externé odkazyUpraviť

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Sedm ctností na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).