Sedimentácia

rozlišovacia stránka

Sedimentácia môže byť:

  • vo fyzike a chémii: pohyb disperzných čiastočiek v smere pôsobenia gravitačných alebo odstredivých síl, pozri sedimentácia (roztok)
  • v geológii: usadzovanie materiálu najmä pri vzniku sedimentárnych hornín, pozri sedimentácia (geológia)
  • v medicíne:
    • usadzovanie červených krviniek v plazme, najmä jeho rýchlosť
    • laboratórna metóda využívajúca usadzovanie častíc v kvapaline a používaná na diagnostické účely (napr. na meranie rýchlosti sedimentácie krviniek), pozri sedimentácia (medicína)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.