Senát Spojených štátov

jedna z komôr Kongresu Spojených štátov

Senát Spojených štátov je jedna z komôr Kongresu Spojených štátov.

Znak Senátu Spojených štátov
Budova Kapitolu, sídla Kongresu Spojených štátov
Zasadanie senátu

Skladá sa z 2 zástupcov každého štátu, t. j. má spolu 100 senátorov. Senátori sa volia na 6 rokov, voľby sú každé 2 roky a volí sa približne tretina senátorov. Senátorom môže byť osoba, ktorá má najmenej 30 rokov, je 9 rokov občanom USA a obyvateľom štátu, za ktorý bude volená. Predsedom Senátu je viceprezident USA.

Senát sa volí v súlade s ustanoveniami 17. dodatku Ústavy USA. Tento dodatok zmenil predchádzajúci spôsob výberu senátorov, pri ktorom ich volili zákonodarné orgány v jednotlivých štátoch na priamu voľbu občanmi.

Funkčné obdobie oboch senátorov z jedného štátu je uspôsobené tak, aby sa neukončilo naraz. Z dvoch senátorov reprezentujúcich v rovnakom čase jeden štát, senátor, ktorý bol zvolený skôr - alebo v prípade, že boli obaja senátori zvolení zároveň, ten senátor, ktorý bol zvolený na celé obdobie, sa označuje ako senátor "senior". Druhý senátor sa označuje ako senátor "junior". Ak niektorý zo senátorov počas svojho funkčného obdobia zomrie, alebo sa vzdá svojho poslaneckého mandátu, môže zákonodarný orgán štátu zmocniť guvernéra, aby do najbližších volieb dočasne menoval jeho náhradníka. Ak by tak zákonodarný orgán neurobil, guvernér štátu, ktorý senátor zastupoval, musí vyhlásiť osobitné voľby. Väčšina štátov USA zverila svojim guvernérom právomoc menovať takýchto dočasných náhradníkov. Každý senátor má pri hlasovaní v Senáte jeden hlas.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť