Seniorát (dedičská postupnosť)

Seniorát (v staromaďarských podmienkach „oési jog“, v Čechách „stařešinství“) je princíp, že sa kniežací stolec / kráľovský trón po smrti kniežaťa/ kráľa obsadzuje najstarším mužským potomkom aktuálne vládnuceho rodu.

Opakom je: primogenitúra