Severná Ázia je región Ázie, ktorý ale nie je regiónom podľa kategorizácie OSN (podobne ako napr. Stredná Európa).

Severná Ázia

Zaraďuje sa sem azijská časť Ruska (najmä sibírska oblasť) ale podľa niektorých definícií nie všetky časti Sibíra patria do severnej Ázie a naopak. Často sa sem zaraďuje aj Mongolsko. krajina je riedko osídlená.· na území je mnoho nerastných surovín.

Pozri aj upraviť