Severné Delta Aquaridy

Severné Delta Aquaridymeteorický roj, ktorý má maximum 8. augusta. International Metor organization ho vyčiarkla z pracovného zoznamu v roku 2006 kvôli neistej existencii.