Severní Vněkarpatské sníženiny

Severní Vněkarpatské sníženiny (-po česky) alebo Podkarpacie Północne (-po poľsky) alebo Severné Vonkajšie karpatské zníženiny(-po slovensky) je krajinná jednotka v Česku, Poľsku a na Ukrajine.

Podľa aktuálneho geomorfologického členenia Česka, ktoré zohľadňuje len územie Česka, je to oblasť subprovincie Vonkajšie karpatské zníženiny, podprovincie Západné Karpaty, sústavy Karpaty. Zahŕňa len celok Ostravská pánev (poľ. Kotlina Ostrawska).

Podľa poľského fyzickogeografického členenia J. Kondrackého, ktoré zohľadňuje aj Poľsko, je to subprovincia provincie "Západné Karpaty so Západnými a Severnými Vonkajšími karpatskými zníženinami" megaregiónu "Karpatský región". Delí sa na tieto makroregióny: