Severočeský kraj je český kraj, ktorý bol ustanovený 11. apríla 1960 vyhlásením zákona č. 36/1960 Zb., o územnom členení štátu a ako územná jednotka Českej republiky existuje doposiaľ, hoci už nemá vlastné obecné správne orgány ani samosprávu. Sídlom kraja je mesto Ústí nad Labem.

Mapa kraja

Okresy kraja od roku 1960 upraviť

  • okres Česká Lípa
  • okres Děčín
  • okres Chomutov
  • okres Jablonec nad Nisou
  • okres Liberec
  • okres Litoměřice
  • okres Louny
  • okres Most
  • okres Teplice
  • okres Ústí nad Labem