Severoamerické indiánske jazyky

Severoamerické indiánske jazykyindiánske jazyky, ktorými sa hovorí, alebo hovorilo v oblastiach severne od Mexika (niektoré však presahujú aj do Mexika).

Indiánske jazyky v Severnej Amerike

Pôvodne ich bolo 300, dnes ich už je menej ako 200.

Delia sa na 55, resp. 57, alebo 59 rodín. Tieto rodiny sú vzájomne nepríbuzné, napriek tomu sa združujú aspoň do voľných skupín, tzv. fýl. Delenie na fyly (ak sa vôbec uskutočňuje) sa rôzni podľa zdroja, tu je uvedené azda najbežnejšie delenie.

Delenie bežné na SlovenskuUpraviť

Uvedené sú fyly a rodiny, na ktoré sa delia:

A) Fyla na-dene (na-dené):

B) Makroalgonkinská fyla

C) Makrosiouská fyla (makrosiouxská fyla, makrosiuxská fyla)

D) Hokaská fyla (hokánska fyla, hoka)

E) Penutijská fyla (penuti)

F) Aztécko-tanoská fyla (azték-tano)

G) Nezaradené rodiny:


Delenie podľa anglickej wikiUpraviť

V zátvorke je uvedený počet jazykov:

RodinyUpraviť

 1. algické jazyky (30) pozri aj mezoamerické indiánske jazyky
 2. yakonaské jazyky (2)
 3. caddoské jazyky (kaddoské jazyky) (5)
 4. chimakuské jazyky (2)
 5. chinoocke jazyky (chinookske jazyky, činucké jazyky, činúk) (3)
 6. chumashské jazyky (6)
 7. comecrudské jazyky (3) - pozri aj mezoamerické indiánske jazyky
 8. cooske jazyky (2)
 9. eskimácko-aleutské jazyky (7) – nepatria sem, ale v anglickej wiki je nadpis „domorodé jazyky“, preto sú zahrnuté
 10. irokézske jazyky (11)
 11. kalapuyské jazyky (3)
 12. kereské jazyky (2)
 13. kiowasko-tanoské jazyky (kejovsko[alebo:kajovsko/kijovsko]-tanoské jazyky, kiowa-tano) (7)
 14. maiduské jazyky (4)
 15. muskogeské jazyky (muskogi, muskoghijské jazyky) (9)
 16. na-dene (na-dené) (39) - pozri aj mezoamerické indiánske jazyky
 17. palaihnihské jazyky (2)
 18. shahapwailutské jazyky (4)
 19. pomoské jazyky (pomo) (7)
 20. sališské jazyky (salishské jazyky) (23)
 21. shastské jazyky (šastské jazyky, šasta) (4)
 22. siousko-catawbaské jazyky (siouxsko[alebo siuxsko]-katawbaské jazyky) (19)
 23. tsimshijské jazyky (cimšijské jazyky, ťsimšijské jazyky) (2)
 24. miwok-costanoské jazyky (miwok-kostano, mivok-kostanoské jazyky) (15)
 25. uto-aztécke jazyky (uto-azték) (33)
 26. wakašské jazyky (wakashské jazyky) (7)
 27. wintunské jazyky (vintuské jazyky) (4)
 28. yokutsské jazyky (jokutské jazyky) (3)
 29. yuki – wappo (2)
 30. yuma – cochimí (yumasko [alebo jumasko/yumsko]-kočimijské jazyky)

Izolované jazyky alebo nezaradené jazykyUpraviť

 1. adai (USA: Louisiana, Texas)
 2. atakapa (USA: Louisiana, Texas)
 3. beothuk (beotučtina) (Kanada: Newfoundland)
 4. cayuse (USA: Oregon, Washington)
 5. chimariko (USA: Kalifornia)
 6. chitimacha (čitimačský jazyk) (USA: Louisiania)
 7. coahuiltekčina (USA: Texas;severovýchodné Mexiko)
 8. cotoname (severovýchodné Mexiko; USA: Texas)
 9. esselen (USA: Kalifornia)
 10. haida (hajdčina) (Kanada: Britská KOlumbia; USA: Aljaška)
 11. karankawa (karankavčina) (USA: Texas)
 12. karok (karuk) (USA: Kalifornia)
 13. kutenai (kutenajčina) (Kanada: Britská Kolumbia; USA: Idaho, Montana)
 14. načé (načez, natchez) (USA: Mississippi, Louisiana)
 15. salina (salinčina) (USA: Kalifornia)
 16. siuslaw (USA: Oregon)
 17. solano (severovýchodné Mexiko; USA: Texas)
 18. takelma (USA: Oregon)
 19. timucua (timukujčina) (USA: Florida, Georgia)
 20. tonkawa (USA: Texas)
 21. tunica (USA: Mississippi, Louisiana, Arkansas)
 22. washo (vašovčina) (USA: Kalifornia, Nevada)
 23. yana (yančina) (USA: Kalifornia)
 24. yuchi (USA: Georgia, Oklahoma)
 25. zuni (shiwi) (USA: New Mexico)

ZdrojUpraviť