Sférická sústava súradníc

Sférická sústava súradníc (guľová sústava súradníc) je sústava súradníc v priestore, u ktorej jedna súradnica (označovaná ) udáva vzdialenosť bodu od počiatku súradníc, druhá súradnica (označovaná ) udáva uhol odklonu sprievodcu bodu od osi a tretia súradnica (označovaná ) Uhol medzi sprievodcom a osou .

Bod vo sférickej sústave súradníc

Konverzia systému súradníc

upraviť

Sférické súradnice bodu v konvencii ISO (t.j. pre fyziku: polomer r, sklon θ, azimut φ) je možné získať z karteziánskych súradníc (x, y, z) vzorcami

 


Naopak, karteziánske súradnice môžu byť získané zo sférických súradníc (polomer r, sklon θ, azimut φ), kde r ∈ [0, ∞), θ ∈ [0, π], φ ∈ [0, 2π)

 

V astronómii

upraviť
 
Sférické súradnice u rovníkového súradnicové systému Zeme.[1] α - Rektascenzia, δ - Deklinácia, za r sa považuje polomer nebeskej sféry, ♈︎ - smer jarného bodu

V astronómii existuje séria sférických súradnicových systémov, ktoré merajú výškový uhol z rôznej základnej roviny. Tieto referenčné roviny sú obzor pozorovateľa, nebeský rovník (definovaný rotáciou Zeme), rovina ekliptiky (definovaná obežnou dráhou Zeme okolo Slnka), rovina zemského terminátoru (normála k okamžitému smeru k Slnku) a galaktický rovník (definovaný rotáciou Mliečnej cesty).


Referencie

upraviť
  1. Elementárny úvod do nebeskej mechaniky - Neslušan, Luboš - VEDA, vydavateľstvo SAV [online]. veda.sav.sk, [cit. 2019-02-24]. Dostupné online.