Jednotné číslo

(Presmerované z Singulár)

Jednotné číslo alebo singulár, skratka j.č. alebo sg. je gramatická kategória, ktorá označuje skutočnosť, že ide o jeden kus. Používa sa tak pri menách (podstatné meno, prídavné meno, zámeno), ako aj pri slovesách. Ďalej pozri číslo (gramatika).

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť