Skokan rapotavý (lat. Pelophylax ridibundus alebo Rana ridibunda) je druh žaby zo skupiny zelených skokanov rodu Pelophylax, čeľaď skokanovité (Ranidae). Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov skokan rapotavý patrí medzi najmenej ohrozené druhy, trend celkovej populácie je stúpajúci.[1]

Skokan rapotavý

Samica
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1])
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Pelophylax ridibundus
Pallas, 1771
Synonymá
Rana ridibunda

Mapa rozšírenia skokana rapotavého
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Hlasové prejavy

upraviť

Skokan rapotavý má jednotlivé volania úplne oddelené a znejú ako smiech, ako "bre-ke-ke". Od skokana krátkonohého sa dá odlíšiť podľa hlasu, pretože jeho hlasové prejavy v období párenia znejú ako súvislé drnčavé volania. Tie sú podobné aj u skokana zeleného, ale jednotlivé tóny v rade možno u neho zreteľne počuť.

Výskyt a stav na Slovensku

upraviť

Na území Slovenska obsadzuje biotopy stojacich a pomaly tečúcich vôd do 300 m n. m..[3] Ekosozologický status v roku 2001 EN - ohrozený.[2]

Ochrana

upraviť

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 460 € (Vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z. v znení č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z., účinnosť od 01.01.2015).[4] Druh je zaradený do Bernského dohovoru (Príloha III)[5] a smernici o biotopoch (Príloha V).

Referencie

upraviť
  1. a b IUCN Red list 2019.3. Prístup 22. februára 2020
  2. a b BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam obojživeľníkov (Amphibia) Slovenska: Ján Kautman, Ivan Bartík, Peter Urban (en: Red (Ecosozological) List of Amphibian (Amphibia) of Slovakia), s. 146 - 147.
  3. OLIVA, Ota; HRABĚ, Sergej; LÁC, Ján, et al. Stavovce Slovenska I Ryby, obojživeľníky a plazy. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1968. S. 288 - 291.
  4. Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (č. 492/2006 Z. z., 638/2007 Z. z., 579/2008 Z. z., 173/2011 Z. z., 158/2014 Z. z.) s účinnosťou od 01.01.2015 [online]. epi.sk, [cit. 2020-02-22]. Dostupné online.
  5. Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) [online]. Banská Bystrica: Štátna ochrana prírody SR, 1997-01-01, [cit. 2020-02-21]. Dostupné online.

Iné projekty

upraviť