Skriptovací jazyk je počítačový programovací jazyk pôvodne navrhnutý na uľahčenie (zautomatizovanie) operácií v počítači. V dobe vzniku tohto typu programovacieho jazyka sa nazýval aj dávkový jazyk. Program v skriptovacom jazyku sa nazýva skript a je obvykle počas behu interpretovaný interpretrom, ale existujú aj kompilátory skriptovacích jazykov.

Mnohé skriptovacie jazyky sú sofistikované, ich nasadenie neraz prekračuje hranicu automatizovania operácií a používajú sa na písanie zložitejších programov. Skriptovací jazyk môžete nájsť na takmer každej úrovni počítačového systému. Využívajú sa napríklad v počítačových hrách, textových editoroch, sieťových aplikáciách a podobne.

Príklady skriptovacích jazykov: Perl, PHP, Python, Groovy, Ruby, Scala, JavaFX Script, JavaScript.