Skupenské teplo varu

Skupenske teplo varu je teplo ktoré prijme kvapalina Skupenské teplo varu alebo skupenské teplo vyparovania pri teplote varu je teplo, ktoré prijme kvapalina pri skupenskom prechode na plyn počas vyparovania pri teplote varu (teda pri vrení).

Skupenské teplo vyparovania je potrebné určiť pre každú teplotu zvlášť, pretože vyparovanie môže prebiehať pri ľubovoľnej teplote, zatiaľ čo skupenské teplo varu sa určuje pri teplote varu (ide teda o skupenské teplo vyparovania pri teplote varu).

Veľkosť skupenského tepla varu je pre rovnakú látku rovnaké ako veľkosť skupenského tepla kondenzácie.

Teplo, ktoré prijme 1 kilogram látky sa nazýva merné skupenské teplo varu.

Označovanie

upraviť
  • Značka: Lv
  • Základná fyzikálna jednotka: joule, skratka J
  • Ďalšie jednotky: kilojoule kJ, megajoule MJ, gigajoule GJ

Výpočet

upraviť

Hodnotu skupenského tepla varu je možné určiť zo vzťahu

 ,

kde m je hmotnosť a lv je merné skupenské teplo varu, ktoré má rovnakú hodnotu ako skupenské teplo kondenzácie.

Pozri aj

upraviť