Skupina (periodická tabuľka)

Skupina v periodickej tabuľke prvkov je jej stĺpec. V štandardnej periodickej tabuľke existuje 18 skupín prvkov. Prvky v skupinách majú často podobné chemické a fyzikálne vlastnosti. Tento jav sa vysvetľuje podobným usporiadaním elektrónov vo valenčnej elektrónovej vrstve.

Podľa aktuálneho odporúčania IUPAC sa skupiny číslujú arabskými číslicami. V zastaraných systémoch sa používali rímske číslice a označenie A pre prvky blokov s a p a B pre prvky blokov d a f.

Zoznam skupín upraviť