Skupina amfibolu alebo amfibolová superskupina, skrátene amfiboly je skupina silikátových minerálov všeobecného vzorca A(0-1)B2C5T8O22W2[1], kde:

  • A = Na+, K+, alebo vakancia
  • B = Na+, Li+, Ca2+, Mn2+, Fe2+, Mg2+
  • C = Mg2+, Fe2+, Mn2+, Al3+, Fe3+, Ti4+
  • T = Si4+, Al3+
  • W = OH-, F-, Cl-
Asi 5 cm široká vzorka aktinolitu z Mendocino County v Kalifornii, USA.
Dva spojené reťazce tetraédrov SiO4 tvoriace kryštálovú štruktúru amfibolov.

Amfiboly sú inosilikáty, ktoré sú tvorené dvoma spojenými reťazcami tetraédrov SiO4, na okrajoch ktorých sa medzi aniónmi kyslíka nachádzajú katióny rôznych prvkov. Súčasťou štruktúry býva aj anión OH-, čo robí amfiboly výrazne odlišné od inak štruktúrne blízkych pyroxénov[2].

Charakteristika

upraviť

Tieto minerály vytvárajú prizmatické kryštály, ktoré bývajú na priečnom priereze často šesťuholníkové a zdvojčatené. Vyskytujú sa aj celistvé alebo v podobe zrnitých, stĺpcovitých, steblovitých či vláknitých agregátov. Môžu byť zelené, zelenohnedé až čierne. Štiepne plochy zvierajú uhol 60° alebo 120°. Typický výrazným pleochroizomom.

Amfiboly vo svojej kryštálovej štruktúre dobre zadržiavajú draslík (K), čo z nich robí vhodné minerály pre rádiometrické datovanie, hlavne pomocou K-Ar metódy[2].

Výskyt

upraviť
 
Amfobil v polarizačnom mikroskope pri skrížených nikoloch. Minerálne zrno typické svojou výraznou interferečnou farbou v strede nitkového kríža.

Amfiboly sú bežnými minerálmi v andezitoch, dioritoch a mnohých iných, prevažne bázických vyvrelých horninách, ale aj metamorfitoch. V premenených horninách sú dôležitým indikátorom amfibolitovej fácie - stredných až vyšších teplôt a tlakov - teda tlak nad 4 kbar a teploty nad 500 °C. Bežne sa vyskytujú v horninách slovenských neovulkanitov.

Minerály

upraviť

Na základe prítomnosti OH-, F- alebo Cl- na pozícií W (vo vzorci A(0-1)B2C5T8O22W2) je amfibolová superskupina rozdelená na[3]:

Referencie

upraviť
  1. Hawthorne, F. C., Oberti, R., Harlow, G. E., Maresch, W. V., Martin, R. F., Schumacher, J. C., Welch, M. D., 2012, Nomenclature of the amphibole supergroup. American Mineralogist, 97, s. 2031 – 2048
  2. a b Howie, R. A., Amphiboles. in Selley, R.C., Cocks, L.R.M., Plimer, I.R. (Editors), Encyclopedia of Geology. Volume 3. Elsevier, Amsterdam, s. 503-506
  3. Bačík, P., Števko, M., Ozdín, D., Vančová, I., Názvy minerálov amfibolovej a hydrotalkitovej superskupiny podľa klasifikácií schválených IMA. ESEMESTNIK Spravodajca slovenskej mineralogickej spoločnosti, 2/1, s. 14-17

Iné projekty

upraviť

Externé odkazy

upraviť
  • Mineraly.sk – zdroj, z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok.