Slávik obyčajný

druh vtáka rodu Luscinia

Slávik obyčajný (iné názvy: slávik krovinový, slávik lesný[3]; lat. Luscinia megarhynchos) je malý vták z čeľade muchárovité. Hniezdi v juhozápadnej palearktíde, zimuje v Afrike, severne od pásma pralesov [4]. Podľa Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov slávik obyčajný patrí medzi najmenej ohrozené druhy, celková populácia je stabilná.[1] Podľa výsledkov paneurópskeho sčítania bežných druhov vtákov mal trend slávika obyčajného v Európe za roky 1980  – 2017 mierny pokles[5].

Slávik obyčajný
Stupeň ohrozenia
IUCN stupne ohrozeniaVyhynutýVyhynutýVyhynutý vo voľnej prírodeKriticky ohrozenýOhrozenýZraniteľnýTakmer ohrozenýOhrozenýNajmenej ohrozenýNajmenej ohrozený
(globálne[1], na Slovensku[2])
Vedecká klasifikácia
Vedecký názov
Luscinia megarhynchos
Brehm, 1831
Synonymá
slávik krovinový, slávik lesný

Mapa rozšírenia slávika obyčajného
      Hniezdiaci, výskyt v letnom období
      Nehniezdiaci
Vedecká klasifikácia prevažne podľa tohto článku

Opis upraviť

Slávik obyčajný má dĺžku tela asi 165 mm[6].

Váži 12 - 25 g.

Výskyt a stav na Slovensku upraviť

Je sťahovavý. Prilieta v apríli a odlieta v auguste. Vyskytuje sa v nížinách a kotlinách Slovenska. Počet hniezdiacich párov je 10 000 – 20 000 a populačný trend je stabilný [7]. Ekosozologický status v rokoch 1995, 1998[4] a 2001 žiadny.[8] V roku 2014 LC - menej dotknutý.[2][9][10] Európsky ochranársky status SPEC4 - druhy, ktorých globálne populácie sú koncentrované v Európe a majú tam vhodný ochranársky status. Stupeň ohrozenia S - vyhovujúci ochranársky status.[4]

Trend početnosti slávika obyčajného na Slovensku bol podľa sčítania bežných druhov vtákov v rokoch 2005  – 2009 neistý s pozitívnou tendenciou.[11]

Biotop upraviť

Žije na okrajoch listnatých lesov s hustým podrastom, v brehových porastoch riek, vo vetrolamoch a poľných lesíkoch.[4]

Potrava upraviť

Živí sa hmyzom, larvami, húsenicami zriedka aj pavúkmi, koncom leta aj bobuľovými plodmi [6].

Ochrana upraviť

Je zákonom chránený, spoločenská hodnota je 500 € (Vyhláška MŽP č. 170/2021).[12]

Hlas upraviť

Spev

10 minút sa opakuje 1 min. 30 s, Holandsko

Spev

5 min. 2 s, Anglicko

Spieva aj v noci [6]

Galéria upraviť

Referencie upraviť

 1. a b IUCN Red list 2021.2. Prístup 24. novembra 2021
 2. a b Demko M., Krištín A. & Pačenovský S. 2014: Červený zoznam vtákov Slovenska. SOS/BirdLife Slovensko, 52 pp. [online]. vtaky.sk, 2014, [cit. 2018-03-03]. Dostupné online.
 3. KOVALIK, Peter, et al. Slovenské mená vtákov sveta [online]. Bratislava: SOS/BirdLife Slovensko, 2010 (2016), rev. 2016-10-23, [cit. 2016-11-15]. Dostupné online.
 4. a b c d DANKO, Štefan; DAROLOVÁ, Alžbeta; KRIŠTÍN, Anton, et al. Rozšírenie vtákov na Slovensku. Bratislava : Veda, 2002. Autori druhu Ladislav Mošanský, Štefan Danko. ISBN 80-224-0714-3. Kapitola Slávik obyčajný/Slávik krovinový, s. 463 - 464.
 5. Species trends of Luscinia megarhynchos (Common Nightingale) [online]. pecbms.info, [cit. 2021-11-24]. Dostupné online. (En)
 6. a b c FERIANC, Oskár. Vtáky Slovenska 2. Bratislava : VEDA, 1979.
 7. Atlas vtákov – slávik krovinový / slávik obyčajný [online]. SOS/BirdLife Slovensko, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online.
 8. BALÁŽ, Daniel; MARHOLD, Karol; URBAN, Peter. Červený zoznam rastlín a živočíchov Slovenska. 1. vyd. Banská Bystrica : Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, 2001. 160 s. Dostupné online. ISBN 80-89035-05-1. Kapitola Červený (ekosozologický) zoznam vtákov (Aves) Slovenska: Anton Krištín, Ľudovít Kocian, Peter Rác (en: Red (Ecosozological) List of Birds (Aves) of Slovakia), s. 150 - 153.
 9. DEMKO, Miroslav; KRIŠTÍN, Anton; PUCHALA, Peter. Červený zoznam vtákov Slovenska. Tichodroma, roč. 25, čís. 2013, s. 69 - 78. Dostupné online [cit. 2018-03-03].
 10. JEDLIČKA, Ladislav; KOCIAN, Ľudovít; KADLEČÍK, Ján; FERÁKOVÁ, Viera. Hodnotenie stavu ohrozenia taxónov fauny a flóry [online]. Bratislava: Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, Univerzita Komenského v Bratislave, vydavateľstvo Faunima, online in vtaky.sk, 2007, [cit. 2018-03-04]. Dostupné online.
 11. SLABEYOVÁ, Katarína; RIDZOŇ, Jozef; KROPIL, Rudolf. Trendy početnosti bežných druhov vtákov na Slovensku v rokoch 2005–2009. Tichodroma, roč. 21, čís. 2009, s. 1 - 13. Dostupné online [cit. 2021-11-24].
 12. Vyhláška č. 170/2021 Z. z. [online]. [Cit. 2021-06-23]. Dostupné online.

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť