Slimák

rozlišovacia stránka

Slimák môže byť:

Slimáky môže byť[1][3][4]:

  • najčastejšie: taxón Stylommatophora, pozri slimáky
  • nadčeľaď Helicoidea (z taxónu Stylommatophora), pozri pod slimáky
  • trieda ulitníky (Gastropoda)
  • neformálne: čeľaď slimákovité

Referencie Upraviť

  1. a b ORSZÁGH, Ivan; ČEJKA, Tomáš; ORSZÁGHOVÁ, Zlatica. Slovenské mená mäkkýšov (Mollusca). 1. vyd. V Bratislave : Univerzita Komenského, 2012. 208 s. Dostupné online. ISBN 978-80-223-3170-8.
  2. slimák. In: Malá slovenská encyklopédia. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Goldpress Publishers, 1993. 822 s. ISBN 80-85584-12-3. S. 657.
  3. a b slimákovité. In: Pyramída. s. 5271.
  4. Svet živočíšnej ríše: ilustrovaná encyklopédia. Preklad Anna Gutteková. dotlač 1. vyd. Martin : Osveta, 1984. 606 s. S. 503, 265.
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.