Slobodné kráľovské banské mesto

zoznamový článok projektov Wikimedia

Slobodné mestá boli stredoveké banské mestá, ktoré dostali od kráľa isté privilégiá, na základe ktorých sa mohli lepšie rozvíjať. Na strednom Slovensku bolo takýchto miest desať:

Na východnom Slovensku boli štyri slobodné kráľovské banské mestá s obmedzenými právomocami:

Na ostatnom území Uhorska boli ešte dve slobodné kráľovské banské mestá:

Hlavným banským mestom bola v stredoveku Kremnica, v neskoršom období prevzal vedúcu úlohu v tejto oblasti hlavný komorsko-grófsky úrad v Banskej Štiavnici.

Pozri ajUpraviť