Sloh

rozlišovacia stránka

Sloh môže byť:

 • všeobecne: spôsob usporiadania a/alebo výsledný usporiadaný súbor charakteristických čŕt (tém, postojov, názorov, prostriedkov, postupov,) alebo prvkov vôbec
 • v umení: súhrn prostriedkov charakteristických pre nejaké obdobie (etapu, epochu) alebo pre jednotlivca, približné synonymá: štýl, umelecký smer, pozri sloh (umenie)
 • v geológii:
  • súbor charakteristických znakov horniny, ktorý závisí od rozmerov, tvaru a vzájomných vzťahov horninotvorných súčastí, synonymum: štruktúra, pozri sloh (hornina)
  • skrátene pôdny sloh (pôdna štruktúra)
 • v jazykovede:
  • celkový ráz jazykového prejavu resp. v trocha širšom zmysle štýl (hovorový, odborný a podobne)
  • slohový postup (=slohový druh, kompletná kompozícia, superštruktúra)
 • v školstve:
  • časť výučby s cieľom naučiť správne používať jazykové prostriedky v súvislom prejave
  • slohová práca
 • zastarano: „formát“, úroveň, „štýl“ (človeka)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.