Slovanská vzájomnosť

Slovanská vzájomnosť je idea a konkrétne prejavy etnickej spolupatričnosti slovanských národov prejavujúce sa od konca 18. storočia. Objavili sa v rámci procesu národného formovania malých slovanských etník. Vytváranie povedomia etnickej príbuznosti slovanských národov sledovalo kultúrne i politické ciele. Politický smer opierajúci sa o Slovanskú vzájomnosť bol Panslavizmus.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.