Slovenská akadémia vied a umení

Slovenská akadémia vied a umení (skrátene SAVU) bola vedecká inštitúcia sídliaca v rokoch 1943 až 1953 v budove na Štúrovej ulici číslo 9 v Bratislave. Vznikla odhlasovaním zákona č. 135 Snemu Slovenskej republiky z 2. júla 1942 a jeho vyhlásením o 19 dní neskôr,[1] čím vyvrcholili dlhoročné snahy o inštitucionalizáciu a profesionalizáciu vedy na Slovensku.[2] V roku 1946 bola degradovaná na vedeckú spoločnosť. V rokoch 1950 až 1951 bol jej predsedom básnik a esejista Ladislav Novomeský.[3]

Pamätná tabuľa Slovenskej akadémie vied a umení spolu s pamätnou tabuľou jej predsedu Ladislava Novomeského (1950–51) pri vstupe do budovy
Budova na Štúrovej ulici číslo 9 v roku 2022

Základom pre vznik Slovenskej akadémie vied a umení bola Slovenská učená spoločnosť konštituovaná v roku 1939 z pôvodnej Učenej spoločnosti Šafárikovej založenej v roku 1926.[1] Organizácia pôvodne fungovala pod patronátom Univerzity Komenského.

V roku 1953 sa pretransformovala na Slovenskú akadémiu vied sídliacu na Štefánikovej ulici s pobočkami po celej Bratislave. Zakladajúce valné zhromaždenie SAV sa konalo 26. júna 1953.[4]

V budove na Štúrovej ulici v súčasnosti sídlia katedry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Katedra žurnalistiky, Katedra marketingovej komunikácie, Katedra kulturológie a Katedra porovnávacej religionistiky) a kníhkupectvo Academia.

Referencie upraviť

  1. a b HUDEK, Adam. Vznik a vývoj Slovenskej akadémie vied a umení v rokoch 1942 – 1945. Forum Historiae (forumhistoriae.sk), 2011, čís. 1, s. 37 – 55. Dostupné online [cit. 2017-09-06].
  2. SAV, vs. SAV - O nás - História [online]. SAV - O nás - História, [cit. 2020-07-30]. Dostupné online.
  3. DOSKOČIL, Zdeněk. Ladislav Novomeský v čele Slovenské akademie věd a umění (1950–1951). In: Studia Historica Nitriensia / Nitra : Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Vol. 21, č. 2 (2017), s. 348-365
  4. TERAZ.SK. Slovenská akadémia vied vznikla v roku 1953 [online]. TERAZ.sk, 2014-09-26, [cit. 2020-07-30]. Dostupné online.

Ďalšia literatúra upraviť

Pozri aj upraviť