Slovenská entomologická spoločnosť

Slovenská entomologická spoločnosť - je dobrovoľné združenie vedeckých a odborných pracovníkov v oblasti entomológie a iných príbuzných disciplín (napr. arachnológia). Samostatne táto spoločnosť pôsobí od roku 1968, kedy sa odčlenila od Československej entomologickej spoločnosti pri ČSAV. SES vznikla v roku 1957 (10. mája 1957 o 10. hodine), ale pôvodný vznik tejto spoločnosti je v roku 1941, kedy bola založená v Žiline počas Slovenského štátu, ako Prvá Slovenská entomologická spoločnosť v Žiline.

Štruktúra spoločnosti upraviť

Členskú základňu spoločnosti tvoria odborníci, ktorí pracujú na univerzitách, vo výskumných ústavoch a na ďalších špecializovaných pracoviskách z odboru zoológie a entomológie, ako aj veľké množstvo nadšencov a "neprofesionálov", ktorí patria k amatérskym entomológom, ktorých koníčkom je tento odbor. Ich práca a pomerne veľmi dobré a podrobné znalosti sú významným prínosom k štúdiu a výskumu hmyzu na Slovensku, ale i v iných oblastiach celého sveta. Spoločnosť zahŕňa aj odborníkov zo zahraničia a má i kolektívnych členov (z niektorých múzeí a odborných škôl).

Poslanie spoločnosti upraviť

Náplňou spoločnosti je rozširovať poznatky o hmyze a tým prispievať k rozvoju entomológie na Slovensku. K aktivitám spoločnosti patrí aj organizovanie rôznych vedeckých konferencií a prednášok. Veľmi atraktívne pre všetkých členov sú tzv. "Entomologické dni", ktoré sa každoročne organizuje v niektorej entomologicky atraktívnej oblasti slovenskej prírody. SES umožňuje aj publikačnú činnosť. Vydáva svoj vlastný časopis: Entomofauna Carpatica a zborníkov z konferencií a sympózií. Spolupracuje s vedeckými spoločnosťami podobného zamerania aj v zahraničí, s univerzitami a hlavne so Slovenskou akadémiou vied. SES má bohatú históriu výskumnej činnosti. Jej členovia sú zapojení do mnohých národných a medzinárodných výskumných projektov a spolupracuje aj s inštitúciami životného prostredia a Štátnej ochrany prírody SR (ŠOP SR) pri skúmaní druhového bohatstva hmyzu, jeho rozmanitosti, rozšírenia a stavu prírody na Slovensku.

Externé odkazy a zdroj upraviť