Slovenská pravda (orgán HSĽS)

Slovenská Pravda bol týždenník pre Východné Slovensko, ktorý vychádzal od r. 1920 do r. 1936.

Titulný list týždenníka Slovenská Pravda, ktorý vychádzal na Slovensku v 20. a 30. rokoch 20. storočia

Noviny vychádzali v Prešove, v Košiciach, v Bratislave každý piatok, neskôr každú nedeľu, neskôr opäť piatok. Noviny vydávalo Vydavateľstvo Slovenskej Pravdy v Prešove.

Týždenník bol Orgánom HSĽS. Vyšiel 26. novembra 1920, zanikol 23. februára 1936. Po roku 1936 vychádzal s novým vročením (číslovanie ročníkov) ako denník.

Slovenská Pravda a jeho podnázvyUpraviť

 • Politický, spoločenský a hospodársky týždenník pre východné Slovensko
 • od 1929 Časopis slov. ľud. strany Hlinkovej na Východnom Slovensku
 • od 1930 Spoločenský, hospodársky a politický týždenník východného Slovenska

RedaktoriUpraviť

 • hlavný zodp. redaktor bol Karol Sidor; zodpovedný redaktor denníka (1943) bol Jozef Zavarský
 • redaktormi boli : Alexander Duchoň, Štefan Sopko, Belo Jančary, Jožo Joštiak, Matej Martinko, Vojtech Hudec, František Šubík, Jozef Buček, Karol Murgaš, Karol Sidor

PeriodicitaUpraviť

 • 1920 - roč. I. - 5 čísiel - po 8-12 strán
 • 1921 - roč. II. - 49 čísiel - po 4-6 strán
 • 1922 - roč. III. - 52 čísiel - po 4-6 strán
 • 1923 - roč. IV. - 52 čísiel - po 4 strany
 • 1924 - roč. V. - 48 čísiel - po 4-8 strán
 • 1925 - roč. VI. - 52 čísiel - po 4-8 strán
 • 1926 - roč. VII. - 52 čísiel - po 4-8 strán
 • 1927 - roč. VIII. - 52 čísiel - po 4-12 strán
 • 1928 - roč. IX. - 52 čísiel - po 4-8 strán
 • 1929 - roč. X. - 51 čísiel - po 2-8 strán
 • 1930 - roč. XI. - 44 čísiel - po 4-6 strán
 • 1931 - roč. XII. - 52 čísiel - po 4-12 strán
 • 1932 - roč. XIII. - 52 čísiel - po 6-12 strán
 • 1933 - roč. XIV. - 43 čísiel - po 8-10 strán
 • 1934 - roč. XV. - 36 čísiel - po 6-10 strán
 • 1935 - roč. XVI. - 51 čísiel - po 8-12 strán
 • 1936 - roč. XVII. - 8 čísiel - po 8 strán

Noviny v elektronickej podobeUpraviť

ZdrojUpraviť

 • SLOVENSKÁ PRAVDA. In: Bibliografia slovenských a inorečových novín a časopisov z rokov 1919 - 1938. Zost. Kipsová et al. Martin : Matica slovenská, 1968. 1074 s.