Slovenská správa ciest

rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy Slovenskej republiky

Súradnice: 48°09′09″S 17°08′16″V / 48,152448°S 17,137744°V / 48.152448; 17.137744

Slovenská správa ciest (skrátene SSC) je samostatná rozpočtová organizácia zriadená 1. januára 1996 Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorá vykonáva správu ciest I. triedy a súvisiacich pozemkov vo vlastníctve Slovenskej republiky vrátane investorskej činnosti pre cesty I. triedy a pre diaľnice, rýchlostné cesty, cesty I., II. a III. triedy (podľa cestného zákona označené ako „cestné komunikácie“) tieto činnosti:[1]

  • dopravné plánovanie a dopravné inžinierstvo,
  • centrálnu technickú evidenciu cestných komunikácií,
  • výkon špecializovaných systémov (systém hospodárenia s vozovkami, systém hospodárenia s mostami, návrh a posúdenie trás nadmerných a nadrozmerných nákladov),
  • technický rozvoj, vrátane súvisiacej koncepčnej, koordinačnej a metodickej činnosti.
Slovenská správa ciest
Právna formarozpočtová organizácia Ministerstva dopravy a výstavby SR
OdvetvieDoprava
Založená1. január 1996
SídloDúbravská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieMgr. Norbert Polievka, MA.
(generálny riaditeľ)
Územný rozsahSlovensko
Vlastník100% Slovenská republika
Webwww.ssc.sk
Pôvodné sídlo na Miletičovej 19 v Bratislave

Sídlila v Bratislave vo vlastnej budove na Miletičovej ulici č. 19. Od 1.6.2023 sídli v prenajatých priestoroch na Dúbravskej ceste č. 3. Svoju činnosť vykoná aj prostredníctvom štyroch dislokovaných organizačných jednotiek nazvaných Investičná výstavba a správa ciest (skrátene IVSC) v štyroch mestách: Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach.

Generálnym riaditeľom SSC je v súčasnosti Ing. Ivan Rybárik.

História upraviť

Slovenská správa ciest vznikla zlúčením viacerých organizácií a inštitúcií pôsobiacich v oblasti investičnej výstavby a správy ciest. V roku 1995 vznikla Slovenská správa ciest z bývalého Riaditeľstva diaľnic, ku ktorej boli v roku 1996 pričlenené bývalé Okresné správy ciest, Cestné investorské útvary a Ústav cestného hospodárstva a dopravy.

Tieto fúzie sa odrazili aj na dlhé roky vo vnútornej štruktúre SSC a spôsobe jej fungovania. Agenda výstavby a správy diaľnic bola oddelená od výstavby a správy ciest. Z Riaditeľstva diaľnic vznikli odbor prípravy a výstavby diaľnic a odbor správy a prevádzky diaľnic, pod ktorý spadalo vtedajších šesť stredísk správy a údržby diaľnic (SSÚD). Bývalé krajské cestné investorské útvary sa transformovali na investorské útvary pod metodickým riadením odboru investícií ciest a bývalých 36 okresných správ ciest prešlo pod metodické riadenie nového odboru správy a prevádzky ciest. Pracovníci bývalého Ústavu cestného hospodárstva a dopravy sa začlenili do SSC ako úsek dopravného plánovania a rozvoja a útvar cestnej databanky.

V roku 2004 boli cesty II. a III. triedy delimitované na samosprávne kraje, vrátane majetku stredísk správy a údržby ciest.

V roku 2005 vznikla Národná diaľničná spoločnosť, na ktorú štát previedol diaľnice a rýchlostné cesty a z SSC majetok stredísk správy a údržby diaľnic a rýchlostných ciest.

Referencie upraviť

  1. http://www.ssc.sk/sk/O-nas.ssc