Slovenské národné zhromaždenie

Slovenské národné zhromaždenie alebo Martinské (národné) zhromaždenie alebo Memorandové zhromaždenie bolo zhromaždenie 5000 – 6000 predstaviteľov slovenského národa, ktoré sa konalo 6. – 7. júna 1861 v Martine a ktoré prijalo Memorandum národa slovenského. Bolo to najvýznamnejšie slovenské masové politické podujatie v rokoch 1849 – 1918.

Reliéf zhromaždenia v Martine.

Jeho cieľom bolo prerokovať slovenské národné požiadavky a publikovať ich v podobe celonárodnej výzvy, ktorou sa stalo práve Memorandum.

Zhromaždenie nemalo v programe nič, čo by sa líšilo od názoru ľudu. Možno to dokázať tak, že každá obec vyslala na zhromaždenie svojich zástupcov. Ak obec nemala peniaze na vyslanie zástupcov, v takom prípade reagovala písomne v Pešťbudínskych vedomostiach. Na zhromaždení sa zúčastnila ešte žijúca časť štúrovskej generácie, ale aj poštúrovská generácia. Do popredia však vystúpila nová generácia vedená biskupom Štefanom Moyzesom. Treba zdôrazniť, že poštúrovská generácia už bola katolícka.