Slovenské pohľady (1881)

Slovenské pohľady je slovenské periodikum, ktoré vychádza v Martine od konca 19. storočia. Nadväzuje na Slovenskje pohladi na vedi, umeňja a literatúru, ktoré vydával v rokoch 1846 – 1852 Miloslav Hurban.

Titulný list slovenského periodika Slovenské pohľady z r. 1932
Titulný list slovenského periodika Slovenské pohľady z r. 1928.
Titulný list slovenského periodika Slovenské pohľady z r. 1924

Na začiatku vychádzal s podnázvom Časopis pre literatúru, vedu, umenie a politiku, od roku 1886 s podnázvom Illustrovaný časopis pre literatúru, vedu, umenie a polititku. Neskor, od roku 1890 s podnázvom Časopis zábavno-poučný, od roku 1922 Časopis pre literatúru a umenie.

Časopis vychádzal každý druhý mesiac v Martine v zošitoch, od roku 1886 každý mesiac, tlačou Kníhtalčiarsko-učastinárskeho spolku v Martine.

V roku 1953, sa časopis stal orgánom Zväzu slovenských spisovateľov a začal vychádzať v Bratislave. Od roku 1993 ho opäť vydáva Matica slovenská v Martine.

Od februára 2023 vedú Slovenské pohľady Radoslav Žgrada (šéfredaktor, riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej) a Lukáš Perný (zástupca šéfredaktora a kreatívny konzultant, vedecký pracovník Slovenské literárneho ústavu Matice slovenskej a podpredseda Spolku slovenských spisovateľov).

Nová redakcia Slovenských pohľadov v roku 2023

Zodpovedný redaktorUpraviť

VydavateľUpraviť

PeriodicitaUpraviť

 • 1881 - I. roč. - 6 zošitov - 576 s.
 • 1882 - II. roč. - 6 zoš. - 592 s.
 • 1883 - III. roč. - 6 zoš. - 592 s.
 • 1884 - IV. roč. - 6 zoš. - 588 s.
 • 1885 - V. roč. - 6 zoš. - 570 s.
 • 1886 - VI. roč. - 12 zoš - 284 s.
 • ...
 • 1889 - IX. roč. - 6 zoš. - 576 s.
 • 1890 - X. roč. - 12 zoš. - 600 s.
 • ...
 • 1895 - XV. roč. - 12 zoš. - 760 s.
 • ...
 • 1900 - XX. roč. - 12 zoš. - 604 s.
 • ...
 • 1905 - XXV. roč. - 12 zoš. - 764 s.
 • ...
 • 1910 - XXX. roč. - 12 zoš. - 768 s.
 • ...
 • 1915 - XXXV. roč. - 12 zoš. - 616 s.
 • 1916 - XXXVI. roč. - 12 zoš. - 584 s.
 • 1919 - XXXVII. roč. - 3 čísla - 194 s.
 • 1922 - XXXVIII. roč. - 12 čís. - 728 s.
 • ...
 • 1925 - XLI. roč. - 12 čís. - 776 s.
 • ...
 • 1930 - XLVI. roč. - 12 čís. - 840 s.
 • ...
 • 1935 - LI. roč. - 12 čís. - 724 s.
 • 1936 - LII. roč. - 12 čís. - 712 s.
 • 1937 - LIII. roč. - 12 čís. - 720 s.
 • 1938 - LIV. roč. - 12 čís. - 664 s.

Časopis v elektronickej podobeUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. Doplnené na základe publikácie: LAUČEK, A.: Slovenské pohľady v službe totalitnej moci I. (1948-1951). Žilina, 2013, s. 10 - 21.

LiteratúraUpraviť

 • SLOVENSKÉ POHĽADY. In: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Zost. Michal Potemra. Martin : Matica slovenská, 1958. 145 s.
 • LAUČEK, Anton: Slovenské pohľady v službe totalitnej moci I. (1948-1951). Žilina : EDIS, vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2013. 78 s. ISBN 978-80-554-0770-8