Slovenské stredohorie

Slovenské stredohorie je geomorfologická oblasť v rámci subprovincie Vnútorných Západných Karpát. Oblasť leží v strednej časti Slovenska. Približne v jej strede leží mesto Zvolen.

Slovenské stredohorie
geomorfologická oblasť
Slovenské stredohorie v okolí Detvy
Štát Slovensko Slovensko
Nadradená
jednotka
Vnútorné Západné Karpaty
Susedné
jednotky
Slovenské rudohorie
Fatransko-tatranská oblasť
Lučensko-košická zníženina
Podunajská nížina
Podradené
jednotky
Javorie
Kremnické vrchy
Krupinská planina
Ostrôžky
Pliešovská kotlina
Pohronský Inovec
Poľana
Štiavnické vrchy
Vtáčnik
Zvolenská kotlina
Žiarska kotlina
Mestá Zvolen, Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Žiar n/Hr.
Najvyšší bod Poľana
 - výška 1 457 m n. m.
Geologické zloženie Neogénne vulkanity
karpatského oblúka
Poloha Slovenského stredohoria v rámci Slovenska
Poloha Slovenského stredohoria v rámci Slovenska
Wikimedia Commons: Slovenské stredohorie
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Vymedzenie upraviť

Oblasť na severe a severozápade hraničí s Fatransko-tatranskou oblasťou, na východe so Slovenským rudohorím a Juhoslovenskou kotlinou a Panónskou panvou na juhu a juhozápade.[1]

Geológia upraviť

Celky Slovenského stredohoria vznikli v priebehu neogénu v dôsledku rozsiahlej sopečnej činnosti a budujú tzv. stredoslovenské neovulkanity. Ich členenie sa opiera o podrobné paleovulkanické rekonštrukcie V. Konečného a J. Lexu[2][3]:

Geomorfologické členenie upraviť

V zmysle geomorfologického členenia sa Slovenské stredohorie delí na celky[4]:

Panoráma upraviť

Pohľad zo Sitna na sever (Štiavnické Bane - Banská Štiavnica). Mohutná kaldera v centrálnej časti niekdajšieho Štiavnického vulkánu.

Referencie upraviť

  1. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2018-12-31]. Dostupné online.
  2. Konečný, V., Lexa, J., 1984, Geologická mapa stredoslovenský neovulkanitov. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava
  3. Vass, D., (Editor), 1988, Vysvetlivky k mape regionálne geologické členenie Západných Karpát a severných výbežkov Panónskej panvy na území ČSSR. Geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava, 65 s.
  4. Mazúr, E., Lukniš, M. 1986: Geomorfologické členenie SSR a ČSSR. Časť Slovensko. Slovenská kartografia, Bratislava

Iné projekty upraviť