Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda

pápežský ústav a kolégium v Ríme

Pápežský slovenský ústav sv. Cyrila a Metoda v Ríme je najvýznamnejšia cirkevná, národná a kultúrna ustanovizeň Slovákov v Ríme.

Bol schválený dekrétom kardinála Eugena Tisseranta, suburbikálneho biskupa Porto-Santa Rufina, 8. januára 1961. Začal fungovať v roku 1963. V roku 1998 bol pápežom Jánom Pavlom II. povýšený na pápežskú inštitúciu.[1]

Na jeho pôde pôsobili tieto významné osobnosti: Jozef Tomko, Štefan Náhalka, Dominik Hrušovský, Štefan Vrablec, Gorazd Zvonický, Ernest Macák, Jozef Medový.

Súčasným rektorom ústavu je vdp. Pavol Zvara PhD, SLL.

V priestoroch Ústavu sa nachádza zároveň Pápežské slovenské kolégium sv. Cyrila a Metoda v Ríme, ktoré poskytuje kňazom slovenských diecéz možnosť bývať v Ríme a navštevovať pápežské univerzity a iné cirkevne schválené inštitúty.

Referencie upraviť

Externé odkazy upraviť