Slovenský biografický slovník

Slovenský biografický slovník: od roku 833 do roku 1990 je rozsiahle šesťzväzkové lexikografické dielo, ktoré v rokoch 1986-1994 vydala Matica slovenská.

Obsahuje 12 630 životopisných hesiel slovenských osobností, ktoré zohrali významnejšiu úlohu vo všetkých oblastiach národno-kultúrneho života Slovákov od Veľkej Moravy až po súčasnosť. Súčasťou posledného zväzku je menný register.

Náklady jednotlivých dielov sú: I. – II. zväzok 20 000 ks, III. – V. zväzok 15 000 ks, VI. zväzok 3500 ks.

V súčasnosti sa vydáva nové spracovanie slovníka s názvom Biografický lexikón Slovenska.

Bibliografický odkaz upraviť

  • Slovenský biografický slovník. Zväzok I. A – D. Martin : Matica slovenská, 1986. 544 s.
  • Slovenský biografický slovník. Zväzok II. E – J. Martin : Matica slovenská, 1987. 592 s.
  • Slovenský biografický slovník. Zväzok III. K – L. Martin : Matica slovenská, 1989. 448 s. ISBN 80-7090-019-9.
  • Slovenský biografický slovník. Zväzok IV. M – Q. Martin : Matica slovenská, 1990. 568 s. ISBN 80-7090-070-9.
  • Slovenský biografický slovník. Zväzok V. R – Š. Martin : Matica slovenská, 1992. 560 s. ISBN 80-7090-216-7.
  • Slovenský biografický slovník. Zväzok VI. T – Ž. Martin : Matica slovenská, 1994. 660 s. ISBN 80-7090-111-X.

Externé odkazy upraviť