Slovenský ekumenický preklad

Slovenský ekumenický preklad je preklad celej Biblie do slovenčiny, ktorý bol pripravený viacerými kresťanskými cirkvami.

Na tomto preklade sa podieľali nasledujúce cirkvi (v abecednom poradí): Apoštolská cirkev na Slovensku, Bratská jednota baptistov v Slovenskej republike, Cirkev adventistov siedmeho dňa – Slovenské združenie, Cirkev bratská v Slovenskej republike, Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Evanjelická cirkev metodistická – Slovenská oblasť, Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, Pravoslávna cirkev na Slovensku, Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Rímskokatolícka cirkev na Slovensku. Preklad podporuje aj Svetová biblická spoločnosť v Londýne.

Príprava prekladu sa začala v roku 1988. Nová zmluva a Kniha žalmov boli vydané v roku 1995.[1]

Preklad Starej zmluvy bol dokončený po 19-tich rokoch práce. Jeho text odovzdali členovia prekladateľskej komisie predstaviteľom cirkví 30. januára 2007.[1][2] Prekladateľská komisia sa riadila smernicami Vatikánu a Spojenej biblickej spoločnosti v Londýne pre interkonfesijný preklad.[1][3] Preklad Starej zmluvy sa opieral o hebrejský text a preklad Novej zmluvy o grécky text.[4]

Kompletný preklad vyšiel roku 2007.[3][4] Bol vydaný v dvoch verziách. Prvá vyšla s deuterokánonickými knihami a druhá verzia bez deuterokánonických kníh. Prvé opravené vydanie vyšlo v roku 2008.[5]

Vo vreckovom formáte vyšiel preklad v roku 2011.[6] V roku 2012 vyšlo vo vreckovom formáte 4. vydanie (2. opravené).[7]

Biblia bola schválená aj Konferenciou biskupov Slovenska.[6] Avšak tento preklad sa nestane textom používaným pri liturgii.[1] Autorizáciu majú totiž v kompetencii jednotlivé cirkvi.

V rokoch 2013-2015 prebehol preklad a spracovanie textov NIV Study Bible z vydavateľstva Zondervan.[8] V roku 2015 Slovenská biblická spoločnosť a vydavateľstvo Porta libri vydali prvú slovenskú študijnú Bibliu: Študijná Biblia. Banská Bystrica; [Bratislava] : Slovenská biblická spoločnosť; Porta libri, 2015. 2516 s. ISBN 978-80-8156-052-1. v náklade 3000 kusov[9].

Slovenský ekumenický preklad obsahuje knihy Biblie rozčlenené v tomto poradí:[7]

 1. Stará zmluva:
 2. Nová zmluva: Evanjelium podľa Matúša, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Lukáša, Evanjelium podľa Jána, Skutky apoštolov, List Rimanom, Prvý list Korinťanom, Druhý list Korinťanom, List Galaťanom, List Efezanom, List Filipanom, List Kolosanom, Prvý list Tesaloničanom, Druhý list Tesaloničanom, Prvý list Timotejovi, Druhý list Timotejovi, List Títovi, List Filemonovi, List Hebrejom, Jakubov list, Prvý Petrov list, Druhý Petrov list, Prvý Jánov list, Druhý Jánov list, Tretí Jánov list, Júdov list, Zjavenie Jána

Referencie

upraviť
 1. a b c d Ekumenický preklad Starého zákona ukončený [online]. TK KBS, 30.1.2007, [cit. 2013-01-13]. Dostupné online.
 2. Preklad Starého zákona ukončený. Katolícke noviny, čís. 6. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 3. a b SITA. Po 19 rokoch práce vyšiel ekumenický preklad Biblie [online]. Rádio 7, [cit. 2013-01-13]. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 4. a b Prvá slovenská ekumenická Biblia. Katolícke noviny, roč. 2007, čís. 51-52. Dostupné online. [nefunkčný odkaz]
 5. Biblia : Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. 1. opravené vydanie. Slovenská biblická spoločnosť, 2008. ISBN 978-80-85486-48-3
 6. a b ŠTRBA, Blažej. Prvé vreckové vydanie Ekumenickej Biblie [online]. TK KBS, 4.8.2011, [cit. 2013-01-13]. Dostupné online.
 7. a b Biblia : Slovenský ekumenický preklad s deuterokánonickými knihami. 4. (2. opravené) vydanie. Slovenská biblická spoločnosť, 2012. 1128 s. Stará zmluva a 284 s. Nová zmluva. ISBN 978-80-85486-62-9
 8. http://www.studijnabiblia.sk/#info
 9. http://www.biblickaspolocnost.sk/index.php/vydavatelstvo

Externé odkazy

upraviť