Slovenský rozhlas

organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Slovenský rozhlas pozri Slovenský rozhlas (rozlišovacia stránka).

Slovenský rozhlas (SRo) je organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania. V rokoch 1991 až 2010 bol Slovenský rozhlas samostatnou inštitúciou zriadenou osobitným zákonom.

Budova Slovenského rozhlasu označovaná ako „Obrátená pyramída“

OkruhyUpraviť

V súčasnosti Slovenský rozhlas vysiela na 9 okruhoch.

Stanice dostupné prostredníctvom analógového pozemského vysielania:

Len digitálne vysielané stanice:

Všetky stanice je možné počúvať prostredníctvom satelitu (Astra 3B), internetu, digitálneho pozemského vysielania a sú dostupné aj v 1. multiplexe televízneho vysielania v štandarde DVB-T.

Súčasťou Slovenského rozhlasu aj po zlúčení do RTVS je Symfonický orchester Slovenského rozhlasu ako najstaršie profesionálne hudobné teleso na Slovensku, Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a Detská rozhlasová a dramatická družina[1].

Míľniky v dejinách SRoUpraviť

1923– 1945Upraviť

 • 7. jún 1923: V Prahe založili súkromnú rozhlasovú spoločnosť Radiojournal. Spoločnosť následne získala licenciu na tvorbu rozhlasových relácií v Česko-Slovensku.
 • 20. – 22. december 1925: Košickí poštoví technici uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku.
 • 3. august 1926: Radiožurnál začal s pravidelným vysielaním z Bratislavy.
 • 7. február 1927: Bratislavské relácie súčasťou celoštátneho programu; vzniká externá redakcia vysielania pre poľnohospodárov ako prvá odborná redakcia rozhlasu na Slovensku vôbec.
 • 17. apríl 1927: Začalo sa s pravidelným vysielaním z Košíc [2] [3] [4].
 • 11. február 1929: Bratislava vysiela v pracovných dňoch Miestne správy. Vznik regionálneho vysielania.
 • 24. máj 1936: Začal pracovať Banskobystrický Vysielač T. G. Masaryka.
 • 12. november 1938: Po obsadení Košíc sa začalo s vysielaním z Prešova.
 • 14. marec 1939: Vyhlásený Slovenský štát; rozhlas na Slovensku pôsobí samostatne
 • august 1944: Bratislavský rozhlas sa z bezpečnostných dôvodov presťahoval do školy na Zochovej ulici.
 • 30. august 1944: Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica sa ohlásil s povstaleckými výzvami. Pracoval do 27. októbra 1944.
 • 16. apríl 1945: Obnovené vysielanie Slovenského rozhlasu z Košíc.
 • 17. jún 1945: Obnovené vysielanie z Bratislavy.

1946 – 1989Upraviť

 • 28. apríl 1948: Prijatý zákon o Česko-slovenskom rozhlase.
 • 20. jún 1948: Vysiela sa spravodajsko-publicistický magazín Rozhlasové noviny.
 • 12. marec 1950: Vznikol Česko-slovenský okruh „M", základ budúceho celoštátneho programu Československo.
 • 1. január 1952: Zriadený jednotný celoslovenský program Bratislava.
 • 1. august 1955: Začalo sa vysielanie rozhlasu po drôte. Zaniklo koncom deväťdesiatych rokov.
 • 5. september 1957: Otvorenie vysielania krajového štúdia v Banskej Bystrici.
 • 14. apríl 1962: Vysiela sa motoristická relácia Pozor, zákruta!
 • 19. november 1962: Vznikol celoštátny okruh Československo II s reláciami pre náročného poslucháča, predchodca III. programu a okruhu Devín.
 • 3. január 1966: Vysiela sa Dobré ráno, po dlhom čase opäť relácia s priamymi vstupmi občanov.
 • 8. január 1966: Vysiela sa košická zábavná relácia Maratón.
 • 21. august 1968: Pri zásahu vojsk Varšavskej zmluvy boli obsadené rozhlasové strediská na Slovensku a zastavené vysielanie. V nasledujúcich dňoch sa pokračovalo vo vysielaní z utajovaných provizórnych štúdií.
 • 29. október 1968: Vybrané slovenské relácie celoštátneho III. programu sa bratislavským vysielačom na Kamzíku šíria stereofonicky.
 • 31. august 1970: Celoštátny programový okruh Československo premenovaný na Hviezda
 • 1. február 1972: Z Košíc a Banskej Bystrice sa vysiela stereofonicky.
 • 4. september 1972: Namiesto 3. programu Bratislava vytvorený programový okruh Devín.
 • 5. september 1977: Vznikla popoludňajšia relácia „Rádiomaják" (pôvodne Popoludnie s rozhlasom).
 • 27. marec 1985: Začalo sa s pravidelným vysielaním z nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici v Bratislave.
 • 4. september 1988: Združením slovenského Rádia Elán a českého Mikrofórum vznikol federálny mládežnícky programový okruh „E M“.

1990 – 2010Upraviť

 • 26. február 1990: Obnovené náboženské vysielanie a vznik diskusnej relácie Nočné dialógy.
 • 5. marec 1990: Začala sa vysielať poludňajšia spravodajsko-publicistická relácia Radiožurnál. Neskôr pod týmto názvom aj večerné Rozhlasové noviny.
 • 4. marec 1991: Vzniklo Rock FM Radio, programový okruh Elán a Regina.
 • 18. marec 1991: V pracovných dňoch sa vysiela relácia Popoludnie s rozhlasom, z ktorej sa postupne stal popoludňajší programový blok.
 • 24. máj 1991: Prijatím zákona č. 255/1991 Zb. vznikol Slovenský rozhlas ako verejnoprávna rozhlasová inštitúcia pre Slovensko.
 • 1. január 1992: Rock FM Radio ako prvé na Slovensku vysiela 24 hodín denne.
 • 2. december 1992: Federálne zhromaždenie prijalo zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Česko-slovenského rozhlasu k 31. 12. 1992.
 • 1. január 1993: Slovenský rozhlas jedinou celoštátne pôsobiacou rozhlasovou inštitúciou Slovenskej republiky.
  • Slovenský rozhlas sa stal členom Európskej únie vysielateľov (EBU).
  • Programový okruh Slovensko 1 prešiel na 24 hodinové vysielanie
 • 3. máj 1999: okruhy Devín a Regina prešli na 24 hodinové vysielanie.
 • 28. jún 2000: Relácie Slovenského rozhlasu na internete.
 • 5. september 2000: Do platnosti vstúpila jednotná forma pomenovania programových okruhov: Rádio Slovensko (univerzálny), Rádio Devín (umenie a vzdelávanie), Rádio Rock FM (populárna a rocková hudba, spravodajstvo), Rádio Regina (regionálne vysielanie), Rádio Patria (vysielanie pre národnostné menšiny), Radio Slovakia International (zahraničné vysielanie), Rádio INET (internet).
 • 6. september 2004: Do platnosti vstúpila nová programová štruktúra. Rádio Slovensko sa z univerzálneho zmenil na spravodajsko-publicistický okruh.
 • 3. november 2004: Programový okruh Rádio Rock FM premenovaný na Rádio_FM.
 • 1. jún 2005: Programová dokumentácia sa spracováva v elektronickej podobe.
 • 15. júl 2009: Spustenie vysielania okruhov Rádio Litera a Rádio Klasika.
 • 2. september 2010: Spustenie vysielania okruhu Rádio Junior pre deti a mládež.

2011 – súčasnosťUpraviť

ReferencieUpraviť

 1. O nás [online]. Bratislava: Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenský rozhlas, [cit. 2013-01-05]. Dostupné online.
 2. http://www.historickarevue.com/?id=kaleidoskop_8
 3. http://sk.radiotv.cz/radio-clanky/radio-vseobecne/histalria-a-plaany-regina-kolaice/ História a plány: Regina Košice
 4. http://www.tvcentrum.sk/clanky/4387/regina-dnes-vysiela-80-rokov-z-kosic/ Regina dnes vysiela 80 rokov z Košíc
 5. Rozhlasové stanice RTVS končia v DVB-T [online]. [Cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 6. Prvý multiplex prechádza na DVB-T2, pribudnú nové stanice [online]. [Cit. 2021-05-30]. Dostupné online.

Pozri ajUpraviť