Slovenský rozhlas

organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska
Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Slovenský rozhlas pozri Slovenský rozhlas (rozlišovacia stránka).

Slovenský rozhlas (SRo) je organizačná zložka Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania. V rokoch 19912010 bol Slovenský rozhlas samostatnou inštitúciou zriadenou osobitným zákonom.

Budova Slovenského rozhlasu označovaná ako „Obrátená pyramída“

V súčasnosti Slovenský rozhlas vysiela na 9 okruhoch.

Stanice dostupné prostredníctvom analógového pozemského vysielania:

Len digitálne vysielané stanice:

Všetky stanice je možné počúvať prostredníctvom satelitu (Astra 3B), internetu, digitálneho pozemského vysielania a sú dostupné aj v 1. multiplexe televízneho vysielania v štandarde DVB-T.

Súčasťou Slovenského rozhlasu aj po zlúčení do RTVS je Symfonický orchester Slovenského rozhlasu ako najstaršie profesionálne hudobné teleso na Slovensku, Detský spevácky zbor Slovenského rozhlasu a Detská rozhlasová a dramatická družina.[1]

Míľniky v dejinách SRo

upraviť

1923– 1945

upraviť
 • 7. jún 1923: V Prahe založili súkromnú rozhlasovú spoločnosť Radiojournal. Spoločnosť následne získala licenciu na tvorbu rozhlasových relácií v Česko-Slovensku.
 • 20. – 22. december 1925: Košickí poštoví technici uskutočnili prvé pokusné rozhlasové vysielanie na Slovensku.
 • 3. august 1926: Radiožurnál začal s pravidelným vysielaním z Bratislavy.
 • 7. február 1927: Bratislavské relácie súčasťou celoštátneho programu; vzniká externá redakcia vysielania pre poľnohospodárov ako prvá odborná redakcia rozhlasu na Slovensku vôbec.
 • 17. apríl 1927: Začalo sa s pravidelným vysielaním z Košíc [2] [3] [4].
 • 11. február 1929: Bratislava vysiela v pracovných dňoch Miestne správy. Vznik regionálneho vysielania.
 • 24. máj 1936: Začal pracovať Banskobystrický Vysielač T. G. Masaryka.
 • 12. november 1938: Po obsadení Košíc sa začalo s vysielaním z Prešova.
 • 14. marec 1939: Vyhlásený Slovenský štát; rozhlas na Slovensku pôsobí samostatne
 • august 1944: Bratislavský rozhlas sa z bezpečnostných dôvodov presťahoval do školy na Zochovej ulici.
 • 30. august 1944: Slobodný slovenský vysielač Banská Bystrica sa ohlásil s povstaleckými výzvami. Pracoval do 27. októbra 1944.
 • 16. apríl 1945: Obnovené vysielanie Slovenského rozhlasu z Košíc.
 • 17. jún 1945: Obnovené vysielanie z Bratislavy.

1946 – 1989

upraviť
 • 28. apríl 1948: Prijatý zákon o Česko-slovenskom rozhlase.
 • 20. jún 1948: Vysiela sa spravodajsko-publicistický magazín Rozhlasové noviny.
 • 12. marec 1950: Vznikol Česko-slovenský okruh „M", základ budúceho celoštátneho programu Československo.
 • 1. január 1952: Zriadený jednotný celoslovenský program Bratislava.
 • 1. august 1955: Začalo sa vysielanie rozhlasu po drôte. Zaniklo koncom deväťdesiatych rokov.
 • 5. september 1957: Otvorenie vysielania krajového štúdia v Banskej Bystrici.
 • 14. apríl 1962: Vysiela sa motoristická relácia Pozor, zákruta!
 • 19. november 1962: Vznikol celoštátny okruh Československo II s reláciami pre náročného poslucháča, predchodca III. programu a okruhu Devín.
 • 3. január 1966: Vysiela sa Dobré ráno, po dlhom čase opäť relácia s priamymi vstupmi občanov.
 • 8. január 1966: Vysiela sa košická zábavná relácia Maratón.
 • 21. august 1968: Pri zásahu vojsk Varšavskej zmluvy boli obsadené rozhlasové strediská na Slovensku a zastavené vysielanie. V nasledujúcich dňoch sa pokračovalo vo vysielaní z utajovaných provizórnych štúdií.
 • 29. október 1968: Vybrané slovenské relácie celoštátneho III. programu sa bratislavským vysielačom na Kamzíku šíria stereofonicky.
 • 31. august 1970: Celoštátny programový okruh Československo premenovaný na Hviezda
 • 1. február 1972: Z Košíc a Banskej Bystrice sa vysiela stereofonicky.
 • 4. september 1972: Namiesto 3. programu Bratislava vytvorený programový okruh Devín.
 • 5. september 1977: Vznikla popoludňajšia relácia „Rádiomaják" (pôvodne Popoludnie s rozhlasom).
 • 27. marec 1985: Začalo sa s pravidelným vysielaním z nového rozhlasového strediska na Mýtnej ulici v Bratislave.
 • 4. september 1989: Združením slovenského Rádia Elán a českého Mikrofórum vznikol federálny mládežnícky programový okruh „E M“.

1990 – 2010

upraviť
 • 26. február 1990: Obnovené náboženské vysielanie a vznik diskusnej relácie Nočné dialógy.
 • 5. marec 1990: Začala sa vysielať poludňajšia spravodajsko-publicistická relácia Radiožurnál. Neskôr pod týmto názvom aj večerné Rozhlasové noviny.
 • 4. marec 1991: Vzniklo Rock FM Radio, programový okruh Elán a Regina.
 • 18. marec 1991: V pracovných dňoch sa vysiela relácia Popoludnie s rozhlasom, z ktorej sa postupne stal popoludňajší programový blok.
 • 24. máj 1991: Prijatím zákona č. 255/1991 Zb. vznikol Slovenský rozhlas ako verejnoprávna rozhlasová inštitúcia pre Slovensko.
 • 1. január 1992: Rock FM Radio ako prvé na Slovensku vysiela 24 hodín denne.
 • 2. december 1992: Federálne zhromaždenie prijalo zákon č. 597/1992 Zb. o zrušení Česko-slovenského rozhlasu k 31. 12. 1992.
 • 1. január 1993: Slovenský rozhlas jedinou celoštátne pôsobiacou rozhlasovou inštitúciou Slovenskej republiky.
  • Slovenský rozhlas sa stal členom Európskej únie vysielateľov (EBU).
  • Programový okruh Slovensko 1 prešiel na 24 hodinové vysielanie
 • 3. máj 1999: okruhy Devín a Regina prešli na 24 hodinové vysielanie.
 • 28. jún 2000: Relácie Slovenského rozhlasu na internete.
 • 5. september 2000: Do platnosti vstúpila jednotná forma pomenovania programových okruhov: Rádio Slovensko (univerzálny), Rádio Devín (umenie a vzdelávanie), Rádio Rock FM (populárna a rocková hudba, spravodajstvo), Rádio Regina (regionálne vysielanie), Rádio Patria (vysielanie pre národnostné menšiny), Radio Slovakia International (zahraničné vysielanie), Rádio INET (internet).
 • 6. september 2004: Do platnosti vstúpila nová programová štruktúra. Rádio Slovensko sa z univerzálneho zmenil na spravodajsko-publicistický okruh.
 • 3. november 2004: Programový okruh Rádio Rock FM premenovaný na Rádio_FM.
 • 1. jún 2005: Programová dokumentácia sa spracováva v elektronickej podobe.
 • 15. júl 2009: Spustenie vysielania okruhov Rádio Litera a Rádio Klasika.
 • 2. september 2010: Spustenie vysielania okruhu Rádio Junior pre deti a mládež.

2011 – súčasnosť

upraviť

Riaditelia Slovenského rozhlasu a vedúci činitelia[7]

upraviť
1926 - 1938

Radiojournal, spol. s r. o.

upraviť
1923 - 1938 Ladislav Šourek, predseda jednateľského zboru a riaditeľ rozhlasu
Odbočky na Slovensku Radiojournal
1926 - 1937 Ladislav Moyš, riaditeľ odbočky v Bratislave
1927 - 1929 Vojtěch Měrka (tiež Vojtech Mierka) externý vedúci košickej odbočky
1929 - 1938 Bedřich Holeček, riaditeľ odbočky v Košiciach
1937 - 1938 Miloš Ruppeldt, riaditeľ odbočky v Bratislave
1938 - 1939

Česko-slovenský rozhlas, spol. s r. o.

upraviť
1938 - 1939 Ladislav Šourek, predseda jednateľského zboru a riaditeľ
Odbočky na Slovensku
1938 - 1939 Miloš Ruppeldt, riaditeľ odbočky v Bratislave
1939 Anton Prídavok, správca odbočky v Prešove
1939 - 1948

Slovenský rozhlas, spol. s r. o.

upraviť
1939 - 1941 Ján Novák, predseda Jednateľského zboru
1941 - 1945 Tido J. Gašpar, predseda Jednateľského zboru
1945 Július Horváth, predseda Splnomocnenej komisie pre správu rozhlasu na Slovensku
1945 - 1947 Zoltán Ruttkay Dauko, predseda Zboru národných správcov
1947 - 1948 Ján Balaďa, predseda Jednateľského zboru
1939 Miloš Ruppeldt, riaditeľ
1939 - 1945 Emil Rusko, riaditeľ
1945 - 1947 Ján Bálinth, hlavný riaditeľ
1947 - 1948 Dobroslav Chrobák, hlavný riaditeľ
1948 - 1991

Československý rozhlas

upraviť
1948 - 1953 Miroslav Burian, predseda Dočasného správneho zboru Československého rozhlasu
1953 - 1954 Václav Kopecký, predseda Československého rozhlasového výboru
1954 - 1957 rozhlas priamo podliehal Ministerstvu školstva a kultúry
1957 - 1959 František Nečásek, predseda Československého výboru pre rozhlas a televíziu
1945 - 1948 Bohuslav Laštovička, generálny riaditeľ
1948 - 1952 Kazimír Stahl, generálny riaditeľ
1953 - 1954 Jozef Vrabec, generálny riaditeľ
1954 - 1957 František Nečásek, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu a Čs. televízie
1958 - 1959 Jaromír Hřebík, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu
1959 - 1967 Karel Hoffmann, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu
1967 - 1968 Miloš Marko, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu
1968 Zdeněk Hejzlar, ústredný riaditeľ Čs. rozhlasu
1968 - 1969 Odon Závodný, vládny splnomocnenec, v 1969 ústredný riaditeľ
1969 - 1970 Bohuslav Chňoupek, ústredný riaditeľ
1970 - 1989 Ján Riško, ústredný riaditeľ
1989 Karel Kvapil, ústredný riaditeľ
1989 - 1990 Karel Starý. ústredný riaditeľ
1990 - 1991 František Pavlíček, ústredný riaditeľ
1991 Richard Seemann, ústredný riaditeľ
1991 - 1992 Peter Duhan, ústredný riaditeľ

Československý rozhlas na Slovensku

upraviť
1952 - 1953 Ondrej Klokoč, predseda Slovenského rozhlasového výboru
1953 - 1954 Ctibor Kováč, predseda Slovenského rozhlasového výboru
1954 Ctibor Kováč, predseda Slovenskej oblastnej správy Čs. rozhlasu
1954 - 1958 rozhlas na Slovensku priamo podliehal Povereníctvu školstva a kultúry
1958 - 1959 Jozef Vrabec, predseda Slovenského výboru pre rozhlas a televíziu
1948 - 1951 Dobroslav Chrobák, hlavný riaditeľ
1951 - 1952 Jozef Vrabec, hlavný riaditeľ
1952 - 1954 Ján Bálinth, poverený vedením rozhlasu na Slovensku
1954 - 1955 Ctibor Kováč, oblastný riaditeľ
1955 - 1959 Jozef Vrabec, oblastný riaditeľ
1959 - 1964 Ján Riečan, oblastný riaditeľ
1964 - 1967 Miloš Marko, oblastný riaditeľ
1967 - 1970 Andrej Sarvaš, oblastný riaditeľ
1970 - 1973 Miloš Marko, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1973 - 1979 Pavol Kováč, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1979 - 1989 Štefan Bachár, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1989 - 1990 Vasiľ Bejda, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1990 Viliam Roth, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku
1990 - 1991 Vladimír Štefko, riaditeľ Československého rozhlasu na Slovensku

od 1991 Slovenský rozhlas

upraviť
1991 - 1994 Vladimír Štefko, ústredný riaditeľ
1994 - 1997 Ján Tužinský, ústredný riaditeľ
1997 - 2005 Jaroslav Rezník, ústredný, od 2003 generálny riaditeľ
od 2006 - 2010 Miloslava Zemková, generálna riaditeľka

Referencie

upraviť
 1. O nás [online]. Bratislava: Rozhlas a televízia Slovenska, Slovenský rozhlas, [cit. 2013-01-05]. Dostupné online.
 2. http://www.historickarevue.com/?id=kaleidoskop_8
 3. http://sk.radiotv.cz/radio-clanky/radio-vseobecne/histalria-a-plaany-regina-kolaice/ Archivované 2013-11-05 na Wayback Machine História a plány: Regina Košice
 4. http://www.tvcentrum.sk/clanky/4387/regina-dnes-vysiela-80-rokov-z-kosic/[nefunkčný odkaz] Regina dnes vysiela 80 rokov z Košíc
 5. Rozhlasové stanice RTVS končia v DVB-T [online]. [Cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 6. Prvý multiplex prechádza na DVB-T2, pribudnú nové stanice [online]. [Cit. 2021-05-30]. Dostupné online.
 7. Rozhlas a televízia Slovenska [online]. www.rtvs.org, [cit. 2021-09-17]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť