Slovenský týždenník

Slovenský týždenník bolo periodikum, ktoré vychádzalo na Slovensku na začiatku 20. storočia.

Titulný list periodika Slovenský týždenník, ktoré vychádzalo na Slovensku začiatkom 20. storočia.

Periodikum malo podnázov Orgán Slovenskej roľníckej jednoty, neskôr Slovenskej národnej a roľníckej strany, potom Republikánskej strany zemedelského a maloroľníckeho ľudu. Uverejňoval aj romány na pokračovanie.

Vydavateľské údaje

upraviť
 • zodpovedný redaktor: Milan Hodža, neskôr Jozef Matuškovič, Dušan Porubský, Milan Lichard, Jozef Šimko, Juraj Novák
 • hlavný redaktor: Milan Hodža, neskôr Jozef Šimko
 • vydavateľ: Milan Hodža, potom Budapeštiansky nakladateľský spolok, účastinná spoločnosť
 • tlač: Pátria, účastinná spoločnosť v Budapešti

Periodicita

upraviť

Týždenník vychádzal od 4. júla 1903.

 • 1903 - ročník I. - 26 čísiel - po 8 strán
 • 1904 - roč. II. - 52 č. - po 8-12 s.
 • 1905 - roč. III. - 53 č. - po 8-12 s.
 • 1906 - roč. IV. - 52 č. - po 8 s.
 • 1907 - roč. V. - 52 č. - po 8-10 s.
 • 1908 - roč. VI. - 52 č. - po 8-10 s.
 • 1909 - roč. VII. - 53 č. - 8-10 s.
 • 1910 - roč. VII. - 52 č. - po 8-10-12 s.
 • ...
 • 1915 - roč. XIII. - 53 č. - po 4 s.
 • 1916 - roč. XIV. - 52 č. - po 4 s.
 • 1917 - roč. XV. - 52 č. - po 4 s.
 • 1918 - roč. XVI - 51 č. - po 4 s.
 • pokračoval aj v r. 1919.

Noviny v elektronickej podobe

upraviť
 • SLOVENSKÝ TÝŽDENNÍK. In: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Zost. Michal Potemra. Martin : Matica slovenská, 1958. 145 s.