Slovník české literární fantastiky a science fiction

Slovník české literární fantastiky a science fiction je kniha encyklopedického charakteru, ktorej autorom bol Ivan Adamovič. Knihu vydalo nakladateľstvo R3 v roku 1995.

O kniheUpraviť

Knihu napísal a svojimi fotografiami zaobstaral Ivan Adamovič, úvodným slovom ju doplnil Ondřej Neff, niektoré state pripísal Jaroslav Olša, jr. Grafickú úpravu navrhol Oldřich Pošmurný. Vydalo ju v roku 1995 nakladateľstvo R3 z Prahy 1 ako svoju 60. publikáciu v náklade 3000 výtlačkov. Kniha má 352 strán, je viazaná s tmavou obálkou. Odporúčaná cena vtedy bola 190 EUR[1].

Náplň knihyUpraviť

Na začiatku knihy je krátky úvod od vydavateľa Richarda Knota. Potom je úvodné slovo na štyri stránky od autora knihy, kde objasňuje systém radenia hesiel, svoje zdroje. Ďalší úvod napísal Ondřej Neff s dejinami SF literatúry a rozčlenil ich do šiestich kapitol (strany 11 - 23).

Hlavnou časťou knihy sú heslá o 400 spisovateľoch. Heslá sú rôzne dlhé a podrobné, obsahujú životopis a bibliografiu, malé fotografie sú včlenené do hesiel. Radenie autorov je abecedné a na konci každého hesla sú uvedené zdroje.

Ku koncu knihy je súpis autorov s neistou národnosťou, výpočet kníh so sporným zaradením, údaje o anketách a cenách. Potom je tu na troch stranách článok Jaroslava Olšu jr. o českej SF v krajanských a exilových vydaniach. Na úplnom závere knihy je obsah a tiráž.

ReferencieUpraviť

  1. ADAMOVIČ, Ivan; NEFF, Ondřej. Slovník české literární fantastiky a science fiction. Praha : R3, 1995. ISBN 80-85364-57-3. Kapitola Tiráž, s. 351.

Externé odkazyUpraviť