Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia

Slovník ruskej literatúry 11.-20. storočia je slovenská jednozväzková špecializovaná encyklopédia, ktorú vydalo vydavateľstvo Veda v roku 2007. Slovník obsahuje 550 hesiel ruských spisovateľov, anonymných textov a vecnú časť zameranú na špecifiká ruskej literatúry. Vedúcou dvanásťčlenného autorského kolektívu bola Oľga Kovačičová, práce na slovníku trvali 7 rokov.

Okrem hesiel spisovateľov, textov a vecných hesiel slovník obsahuje „Stručný náčrt dejín ruskej literatúry 11. — 20. storočia“, ktorý začleňuje ruskú literatúru do historického procesu i európskych dejín 11.-20. storočia.[1] Všetky heslá o autoroch obsahujú bibliografiu s údajmi o najdôležitejších vydaniach, slovenských aj českých prekladoch, vrátane významných časopiseckých, a o domácej ruskej, slovenskej, českej a západnej kritickej reflexii.[2] Na konci slovníka je výberová bibliografia, ktorá obsahuje prehľad najdôležitejších textov, dejín ruskej literatúry, slovníkov, monografií a ďalších materiálov, ktoré sú dôsledne delené podľa jednotlivých literárnych období; nechýbajú ani internetové adresy pre literatúru, ktorá je iba na internete.[1]

Ide o „prvý komplexný slovenský slovník inonárodnej literatúry“; hlavný recenzent Ivo Pospíšil: „[slovník] označil za dobrý príklad aktívneho a kreatívneho prístupu k literatúre, zároveň však reflektuje aj na slovenskú špecifiku pôsobenia ruskej literatúry. Pritom však kvalita a význam slovníka presahuje rámec slovenského literárneho prostredia“.[3]

Získal Cenu Literárneho fondu za rok 2007 v kategórii „slovníková a encyklopedická literatúra“.[4]

Autorský kolektív

upraviť

Referencie

upraviť
  1. a b KŠICOVÁ, Danuše. Bohatá úroda syntetických prací. Slavica litteraria, 2008, roč. 11, čís. 1, s. 141-145. Dostupné online. ISSN 1212-1509. (po česky)
  2. ZAMBOR, Ján. Živá syntéza ruskej literatúry. Romboid, 2008, roč. 43, čís. 4, s. 79-80. Dostupné online. ISSN 0231-6714. [nefunkčný odkaz]
  3. ŠMIHULA, Vladimír. Slovník ruskej literatúry [online]. SAV, 2008-03-18, [cit. 2013-06-18]. Dostupné online.
  4. ŠMIHULA, Vladimír. Ceny Literárneho fondu za rok 2007 [online]. SAV, 2008-10-01, [cit. 2013-06-18]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Bibliografický odkaz

upraviť

Externé odkazy

upraviť