Otvoriť hlavné menu

Snemovňa národov Federálneho zhromaždenia

Snemovňa národov Federálneho zhromaždenia (SN FZ) (čes. Sněmovna národů Federálního shromáždění) bola jednou z dvoch rovnoprávnych komôr parlamentu ČSSR a ČSFR Federálneho zhromaždenia v rokoch 1969-1992. Snemovňa národov reprezentovala zásady prijaté v rámci federalizácie Česko-Slovenska, kedy tu boli rovnomerne zastúpené obe nové republiky, 150 kresiel, ktoré snemovňa mala boli obsadzované priamou voľbou z Česka a zo Slovenska po 75 poslancoch. Funkčné obdobie končilo spolu so Snemovňou ľudu (teda až na výnimky na začiatku a konci fungovania snemovne po piatich rokoch). Snemovňa národov bola uznášaniaschopná pri účasti nadpolovičnej väčšiny poslancov.

Funkčné obdobieUpraviť

ReferencieUpraviť

LiteratúraUpraviť