Snemovňa reprezentantov Spojených štátov

jedna z komôr Kongresu Spojených štátov

Snemovňa reprezentantov Spojených štátov je jedna z komôr Kongresu Spojených štátov. Je zložená zo zástupcov jednotlivých štátov na 2 roky. Miesta sa delia medzi členské štáty na základe počtu ich obyvateľov. V súčasnosti má 435 členov. Členom Snemovne reprezentantov môže byť osoba, ktorá má najmenej 25 rokov, je 7 rokov občanom USA a obyvateľom štátu, za ktorý bude volená. Predseda snemovne reprezentantov (angl. "Speaker of the House") má veľké disciplinárne právomoci.

Oficiálna pečať Snemovne reprezentantov Spojených štátov
Budova Kapitolu, sídla Kongresu Spojených štátov

Počet 435 sa ustálil v roku 1910 na základe v poradí už 13. sčítanía obyvateľstva, ktoré sa v súlade s čl. l, odd. 2 Ústavy USA koná každých desať rokov. Počas 87. Kongresu sa počet jeho členov dočasne zvýšil na 437, aby novo prijaté štáty Havaj a Aljaška mohli vyslať do tohto orgánu po jednom zástupcovi. Ďalšie zvyšovanie počtu členov snemovne už nie je želateľné - pretože, ako ukazuje aj príklad veľkej britskej Dolnej snemovne - vo veľkých orgánoch sa ťažko udržuje potrebná disciplína. Ústava USA obmedzuje počet reprezentantov tak, aby jeden reprezentant nezastupoval viac ako 30 000 voličov. Na základe tvorby volebných obvodov však v minulosti dochádzalo k tomu, že kým jeden reprezentant v konkrétnom štáte zastupoval viac ako 900 000 voličov, ďalší z toho istého štátu iba napríklad 175 000 voličov. V roku 1969 však Najvyšší súd vyhlásil zákon štátu Missouri, ktorý povoľoval maximálne 3,1% odchýlku od celoštátneho priemeru v počte voličov pripadajúcich na jeden volebný obvod, za protiústavný. Najvyšší súd v tomto rozhodnutí konštatoval, že rozdielom vo veľkosti jednotlivých volebných obvodov je možné zabrániť, a preto pokiaľ takého rozdiely vzniknú, sú protiústavné. Tým vlastne interpretoval aj svoje predchádzajúce rozhodnutie požadujúce, aby pri voľbách do Kongresu dochádzalo "v maximálnej možnej miere k zrovnoprávneniu hlasov všetkých voličov". Zákon z roku 1967 zrušil spôsob volieb do Kongresu, ktorý umožňoval, aby sa reprezentanti volili na území celého štátu, a zaviedol vytváranie volebných obvodov (to sa samozrejme neuplatňuje v prípade, že niektorý štát vysiela do Kongresu iba jedného reprezentanta).

Zasadanie Snemovne reprezentantov

Ak reprezentant počas výkonu svojej funkcie zomrie, alebo ak sa vzdá svojho mandátu, guvernér štátu je povinný vyhlásiť osobitné voľby, ktorými sa doplní uvoľnené miesto na zvyšok funkčného obdobia. Každý reprezentant má pri hlasovaní v snemovni jeden hlas. Okrem zástupcov jednotlivých štátov je v Snemovni reprezentantov aj zástupca (resident commissioner) z Portorika a ďalší zástupcovia z hlavného mesta Washington, Americkej Samoy, Guamu a Amerických Panenských ostrovov. Všetci títo zástupcovia majú rovnaké oprávnenia ako ostatní reprezentanti pochádzajúci z jednotlivých štátov USA, s výnimkou hlasovacieho práva.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť