Soľanka je roztok chloridu sodného, jeho zdrojom sú prírodné ložiská. Chlorid sodný s malým podielom anorganických solí, kuchynskú soľ z neho získame varením.

Pozri aj upraviť