Sociálna balada

Sociálna balada je druh balady, ktorá rieši problémy vojny, biedy, osamelosti ľudí.

DielaUpraviť