Sociálna poisťovňa

slovenská verejnoprávna inštitúcia
Sociálna poisťovňa s malým s je všeobecné označenie pre poisťovňu pôsobiacu v oblasti sociálneho poistenia, pozri pod sociálne poistenie.

Sociálna poisťovňa je na Slovensku verejnoprávna inštitúcia založená v novembri 1994, ktorá (podľa právneho stavu platného od roku 2005) vykonáva sociálne poistenie v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, t.j. nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančného poistenia a poistenia v nezamestnanosti, a niektoré činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia. Jej vlastníkom je štát. Sídlo má v Starom meste v Bratislave na Ulici 29. augusta. [2][3][4]

Sociálna poisťovňa
Právna formaverejnoprávna inštitúcia
Odvetviepoistenie
Založená1. novembra 1994
SídloUl. 29. augusta č. 8 a 10,
813 63 Bratislava 1, Slovensko
Vedeniegenerálny riaditeľ (konkrétna osoba je od 10.9.2020 sporná[1])
VlastníkSlovenská republika

Dejiny a predmet činnosti

upraviť

Ku dňu vzniku samostatného Slovenska, t.j. 1. januára 1993, bola na Slovensku zriadená Národná poisťovňa ako verejnoprávna inštitúcia na vykonávanie povinného zdravotného poistenia, nemocenského poistenia (a zabezpečenia) a dôchodkového zabezpečenia (resp. "poistenia"). Národnú poisťovňu 1. novembra 1994 nahradila jednak Všeobecná zdravotná poisťovňa (pre oblasť zdravotného poistenia) a jednak Sociálna poisťovňa (pre ostatné oblasti). Spomínaná Sociálna poisťovňa bola konkrétne zriadená zákonom o Sociálnej poisťovni (zák. č. 274/1994 Z.z.) ako verejnoprávna inštitúcia na vykonávanie nemocenského poistenia (vrátane nemocenského zabezpečenia) a dôchodkového zabezpečenia. [5][6][7].

Sociálna poisťovňa od Slovenskej poisťovne prevzala 1. apríla 2002 aj poistenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania – úrazové poistenie. [3]

Podľa nového zákona o sociálnom poistení od 1. januára 2004 Sociálna poisťovňa prevzala od Národného úradu práce vykonávanie poistenia v nezamestnanosti a garančného poistenia a dôchodkové zabezpečenie bolo zmenené na dôchodkové poistenie.[2]

Od 1. januára 2005 Sociálna poisťovňa vykonáva aj činnosti v rámci starobného dôchodkového sporenia – predovšetkým vyberá príspevky, postupuje ich dôchodkovým správcovským spoločnostiam a registruje zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení (§ 226 zákona o sociálnom poistení). [3][2]

Orgány

upraviť

Orgány Sociálnej poisťovne sú:

  • a) generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne,
  • b) Dozorná rada Sociálnej poisťovne,
  • c) riaditeľ pobočky Sociálnej poisťovne.[2]
  1. HORSKÝ, Michal. Bujňák: Vážneho odvolanie je neplatné. Pravda (Bratislava: Perex), 2020-09-13. Dostupné online [cit. 2020-09-14]. ISSN 1336-197X.
  2. a b c d zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
  3. a b c Sociálna poisťovňa - Základná charakteristika [online]. www.socpoist.sk, [cit. 2020-09-13]. Dostupné online. Archivované 2021-05-14 z originálu.
  4. Register organizácií [online]. Bratislava: Štatistický úrad SR, [cit. 2020-09-14]. Dostupné online.
  5. zákon NR SR č. 7/1993 o zriadení Národnej poisťovne a o financovaní zdravotného poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového poistenia
  6. zákon NR SR č. 273/1994 Z. z.o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní
  7. zákon NR SR č. 274/1994 Z.z. o Sociálnej poisťovni