Sociálna sieť (internet)

internetová platforma pre budovanie spoločenských vzťahov

Sociálna sieť je webová služba fungujúca pomocou webovej stránky určená na nadväzovanie a udržiavanie kontaktov medzi ľuďmi. Sociálne siete môžu byť orientované súkromne alebo na pracovné účely. Každý používateľ si vytvorí vlastný profil, v ktorom napíše o sebe základné informácie. Na základe týchto informácií sa nadväzujú vzťahy medzi používateľmi, ktorí sa spájajú do skupín. Vzájomnými prepojeniami používateľov a skupín vzniká sieť vzťahov, ktoré sú veľmi dôležité v praxi. Nevýhodou sociálnych sietí je fakt, že používatelia nemusia do svojho profilu vložiť pravdivé informácie a je to takmer nemožné zistiť.

Sociálna sieť ako webový priestor, podľa Európskej agentúry pre informačnú a sieťovú bezpečnosť, ktorá za sociálnu sieť považuje on-line komunitu, ktorá pomocou vytvoreného profilu umožňuje používateľom stretávať ďalších členov siete, komunikovať s nimi, zostať s nimi v kontakte a zdieľať s nimi obrázky a video v rámci zdieľaného priestoru.[1] definujú sociálnu sieť ako webovú službu, ktorá umožňuje používateľom:

 • vytvoriť verejný alebo poloverejný profil v rámci uzatvoreného systému
 • vytvoriť a editovať zoznam ďalších používateľov, s ktorými udržiavajú spojenie pozorovať a komentovať činnosť ostatných používateľov v rámci systému.

História sociálnych sietí

upraviť

Podmienkou ich vzniku vo webovom priestore bol vznik internetu a jeho funkcionalita,

 • 1969ARPANET
 • 1987 – Internet
 • 1991 – internetová služba world wide web - Timothy Berners-Lee
 • 1997 – Prvá sociálna sieť vo webovom priestore. Andrew Weinreich založil portál SixDegrees.com. Umožnil užívateľom vytvárať profily, zoznamy priateľov a rok nato aj prístup na priateľov profil a na zoznam jeho priateľov. [2]
 • 1999 – Web 2.0 - zmena zo statických stránok na stránky, ktoré vedú s používateľom dialóg a umožňujú mu priamo sa podieľať na tvorbe obsahu internetu. [3]
 • 2002 – popularitu získava zoznamovací portál Friendster.com.[2]
 • 2003 – najväčší rozmach sociálnych sietí - vznik sociálnych sietí MySpace, LinkedIn. [2]
 • 2004 – Vznik najpopulárnejšej a najväčšej sociálnej siete Facebook. Zakladateľmi sú Mark Zuckerberg, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, Chris Hughes a Eduard Saverin. [2]
 • 2012 – Facebook prelomil magickú hranicu, viac ako miliarda aktívnych používateľov. [4]

MySpace

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: MySpace

Jeden zo starších a najúspešnejších portálov. Každý používateľ má akoby vlastný blog, ktorý si upravuje, umiestňuje doň rôzne aplikácie a grafické prvky, prehrávanie videozáznamov a ďalšie prvky. Jeden z jeho zakladateľov pod menom Tom má automaticky ako priateľa každého používateľa, takže sa dá ľahko pozrieť momentálna MySpace populácia. MySpace je súkromná firma s tromi stovkami zamestnancov. Jedným z jej najznámejších partnerov je Google, ktorý pre nich vypracoval vyhľadávanie.

Facebook

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Facebook

Facebook vznikol v roku 2004 pôvodne ako školský server, ktorý sa neskôr rozšíril na jednu z najpopulárnejších komunít. Vytvoril ho študent Harvardu Mark Zuckerberg. Služby Facebooku sa postupne rozširovali a boli do neho zapájané nové a nové univerzity. V súčasnosti má vo Facebooku svoju používateľskú skupinu každá univerzita a aj najznámejšie stredné školy. Pomocou Facebooku dokážete vyhľadať svojich bývalých, terajších, prípadne budúcich spolužiakov. Každý používateľ má opäť svoj vlastný „blog“. Základný profil je doplnený množstvom miniaplikácií. Facebook obsahuje otvorené programovacie prostredie, takže každý s dobrým nápadom môže prispieť.

LinkedIn

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: LinkedIn

Linkedln je sociálna sieť zameraná na profesionálnu komunitu. V princípe je dosť podobný s inými sociálnymi sieťami ako je napr. Facebook. Odlišuje sa hlavne zameraním na komunitu profesionálov. Táto sieť zastrešuje ľudí z rôznych pracovných odvetví, od konzultantov cez personalistov až po ľudí pracujúcich v IT sektore. Dôvody na účasť v tejto sieti sú rôzne - hľadanie kvalifikovaných zamestnancov, zamestnania alebo obchodných vzťahov. Zaujímavou schopnosťou LinkedIn je, že sa v nej môžu ľudia pripájať k rôznym skupinám ľudí. Tieto skupiny môže založiť každý člen. Skupiny vám pomôžu pridať sa k členom, ktorí majú podobné profesionálne alebo názorové zmýšľanie ako vy.

DIASPORA*

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Diaspora (sociálna sieť)

Nezisková, používateľmi vlastnená distribuovaná sociálna sieť, ktorá je založená na slobodnom softvéri. Diaspora je zložená zo siete serverov, nazývaných pody, tieto sú vlastnené rôznymi jednotlivcami alebo organizáciami. Na každom z týchto podov je nainštalovaná vlastná kópia Diaspory. Používateľ si môže podľa vlastného uváženia vytvoriť účet na ktoromkoľvek pode a komunikovať s používateľmi na všetkých ostatných podoch. Tento princíp zaručuje, že sieť nie je hostovaná na jednom mieste a že používateľské dáta nevlastní jedna organizácia.

Typy sociálnych sietí

upraviť

V dnešnej dobe, keď internet je hybnou silou sveta, existuje množstvo druhov sociálnych sietí, ktoré sú rozdelené do skupín, a to:

 • Informačné - tieto sociálne siete sú zväčša zložené z ľudí, ktorí hľadajú odpovede na každodenné problémy. Tieto komunity sú často spojené s firmami, ako sú banky, maloobchodníci a iné spoločnosti, ktoré sú prostredníctvom sociálnych sietí spojené so svojimi zákazníkmi a komunikujú s nimi.
 • Profesijné - sociálne siete, ktoré zamestnancom pomôžu pokročiť vo svojej kariére alebo odvetví. Tieto sociálne siete sa zväčša vytvárajú v podnikoch a slúžia na komunikáciu medzi zamestnancami a zamestnávateľom, no taktiež medzi firmou a zákazníkmi.
 • Vzdelávacie - vo vzdelávacích sieťach sú zoskupení najmä študenti za účelom spolupracovať s ostatnými študentmi na akademických projektoch, robiť výskumy alebo komunikovať s profesormi a učiteľmi prostredníctvom blogov a triednych fórach. Tieto sociálne siete sa čoraz viac stávajú veľmi populárne v rámci vzdelávacieho systému.
 • Koníčky - sociálne siete zamerané na koníčky sú jedne z najpopulárnejších z dôvodu, že užívatelia často vykonávajú prieskum o svojich koníčkoch a tak nachádzajú množstvo ľudí z celého sveta, s ktorými majú rovnaké záujmy a rozhodnú sa vytvoriť sociálnu sieť zameranú na svoje koníčky, preto tieto sociálne siete zamerané na koníčky patria medzi najobľúbenejšie.
 • Novinky - ďalší populárny druh sociálnej siete je ten, ktorý publikuje "komunitný obsah". Ide o veľký obsah webových stránok, kde členovia môžu publikovať novinové články, komentáre, alebo čokoľvek iné. Tieto stránky niekedy vytvárajú nejaký zaujímavý obsah, no ak obsah nie je kontrolovaný, môže vytvoriť propagačný blázinec plný reklám.

Európska agentúra pre informačnú a sieťovú bezpečnosť [2] rozdelila sociálne siete z funkčného hľadiska do dvoch typov:

 • Univerzálne – ktoré sú zamerané najmä na komunikáciu a interakciu medzi používateľmi a nemajú stanovené žiadne konkrétne záujmy. Do tejto skupiny patria Facebook, Google+, Twitter, Pokec.
 • Špecializované – sú konkrétne orientované určitým smerom, majú presne vytýčené témy a záujmy. LinkedIn je sociálna sieť zameraná na oblasť obchodu a podnikania, za účelom zoznamovania funguje Classmates.com, toto sú len dve z mnohých špecializovaných, ktoré je možno na internete nájsť a využívať.

Podľa portálu digizen.org[5]:

 • Profilovo zamerané – orientované primárne na používateľský profil, napríklad Facebook a Myspace.
 • Obsahovo zamerané – priorita sa kladie na obsah a používateľský profil má len sekundárnu úlohu, patria sem Youtube pre zdieľanie videí, Frickr pre zdieľanie fotografií a SoundCloud pre zdieľanie hudobného obsahu.
 • Virtuálne – založené výlučne na on-line virtuálnom prostredí, kde jednotlivca neprezentuje profil ale jeho virtuálna postava. Sem môžeme zaradiť populárnu hru World of Warcraft alebo Second Life.
 • Mikroblogovacie – umožňujú návštevníkom publikovať krátke správy, ako napríklad Twitter.
 • White-label siete – dávajú používateľom možnosť vytvoriť ich vlastnú verziu, akúsi mini komunitu, akú ponúkajú napríklad PeopleAggregator alebo Ning.

Využitie sociálnych sietí

upraviť

Atraktivita a popularita sociálnych sietí stúpa najmä vďaka možnostiam využitia, ktoré siete ponúkajú a stále rozširujú. Súkromná komunikácia a prezentácia svojich názorov je považovaná za primárnu možnosť, ktorú sociálne siete poskytujú. Medzi ďalšie možnosti využitia patrí: zábava, informačná možnosť sociálnych sietí, pracovné alebo marketingové účely, študijné účely a na aktivitu a komunikáciu v rámci školy. [3]

Niektoré ďalšie sociálne siete

upraviť

Referencie

upraviť
 1. [1] Archivované 2012-01-12 na Wayback Machine Boyd a Ellison [2]
 2. LUSTED, M.A. 2011. Mark Zuckerberg: Facebook Creator. s.l. : ABDO, 2011. ISBN 9781617876707.
 3. VELŠIC, M. 2012. Sociálne siete na Slovensku. Bratislava : Inštitút pre verejné otázky, 2012. ISBN 978-80-89345-36-6

Literatúra

upraviť

Externé odkazy

upraviť