Sociálne poistenie je časť sociálneho zabezpečenia majúca podobu poistenia. Konkrétnejšie výraz sociálne poistenie môže znamenať jednu z nasledujúcich možností [1][2][3]:

 • 1. v súčasnom slovenskom práve (podľa zákona o sociálnom poistení): štátom kontrolované poistenie kryjúce sociálne riziká okrem zdravotných rizík
 • 2. v teórii a v zahraničí: štátom kontrolované poistenie kryjúce sociálne riziká, čiže opak komerčného poistenia, inými slovami: sociálne poistenie podľa definície č. 1 + verejné zdravotné poistenie

Sociálne poistenie na Slovensku (definícia č. 1) [4][5]

upraviť

Sociálne poistenie je povinné verejnoprávne poistenie, založené na platení odvodov a poberaní dávok, napr. dôchodkov, ktorého úlohou je ochrániť veľkú časť obyvateľstva pred rizikami v živote, ako aj zabezpečiť prerozdelenie príjmov v národnom hospodárstve. Právne ho ustanovuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.

Delí sa na tieto druhy:

Podobný - ale odlišný - systém sociálneho poistenia uvádzal už zákon č. 413/2002 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý síce bol riadne prijatý, ale nikdy nenadobudol účinnosť. Mal totiž nadobudnúť účinnosť 1. 1. 2004, ale na jeseň 2003 bol zrušený a nahradený súčasným zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení[6][7][4][8]. Napriek tomu žiaľ v niektorých významných publikáciách vznikajúcich v rokoch 2002-2003 došlo k zapracovaniu zákona č. 413/2002 Z. z. (keďže autori netušili, že nikdy nebude účinný) - zákon zapracovala napr. Encyclopaedia Beliana 3 (2003) či encyklopédia Organizácia a manažment školstva (2004). [9][10]

Pozri aj

upraviť
 1. SLEPECKÝ, Jaroslav; DAŇOVÁ, Monika. Poisťovníctvo : monografia. 1. vyd. V Košiciach : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva, 2014. 128 s. ISBN 978-80-89282-93-7. S. 35. [1]
 2. Ekonomická encyklopedie 2 p-ž. Praha: Svoboda 1984, str. 82, 86, 381
 3. zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení
 4. a b zákon č. 461/2003 Z. z.
 5. http://www.poistenie.sk/main.php?id_menu=5040&firmy_slovenska_flag=0
 6. zákon č. 413/2002 Z.z. (všimnúť si poznámku tu: [2])
 7. zákon č. 639/2002 Z.z.
 8. http://www.epi.sk/odborny-clanok/Uplne-znenie-zakona-o-socialnom-poisteni-s-komentarom.htm
 9. dôchodkové poistenie; dôchodok. In Encyclopaedia Beliana 3, S. 457
 10. HORVÁTHOVÁ, Kinga. Organizácia a manažment školstva (terminologický a výkladový slovník). [s.l.] : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2004. 419 s. ISBN 978-80-10-00022-7. S. 65, 66.