Otvoriť hlavné menu

Socializmus s ľudskou tvárou

program zverejnený Alexandrom Dubčekom v januári 1968

Socializmus s ľudskou tvárou bol program zverejnený Alexandrom Dubčekom, potom čo sa stal predsedom ÚV KSČ v januári 1968. Udalosti, ktoré nasledovali po zverejnení tohto programu, sú známe ako pražská jar. Niektoré idey tohto programu vychádzajú z austromarxismu. Spoločne s politikou Imre Nagya v Maďarsku v roku 1956 a Michaila Gorbačova v ZSSR v rokoch 19861991, išlo o druhý z celkovo troch historických pokusov o demokratizáciu "reálneho komunizmu". Nepodaril sa, rovnako ako zvyšné dva menované: proces demokratizácie a politickej liberalizácie v ČSSR bol násilne prerušený v ranných hodinách 21. augusta 1968 vpádom vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska.

Po tejto zásadnej udalosti boli vedúci predstavitelia ČSSR odvlečení do Moskvy, kde podpísali (s výnimkou Františka Kriegla) tzv. moskovský protokol, ktorý umožnil následnú politickú, spoločenskú a kultúrnu "normalizáciu" krajiny.

ZdrojUpraviť