Softvérové inžinierstvo

Softvérové inžinierstvo sa zaoberá špecifikovaním, návrhom, vývojom a údržbou softvéru s využitím poznatkov informatiky, projektového manažmentu a ďalších oblastí. Alebo inak softvérové inžiniersvo sa zaoberá teóriou, metódami a nástrojmi potrebnými pre vývoj softvéru.

Základným cieľom je zlepšenie akosti softvéru, najmä čo sa týka spoľahlivosti a zvýšenie produktivity sofvérových inžinierov.