Sogdianos (po staroperzsky Sogdyána) bol perzský veľkokráľ z rodu Achajmenovcov panujúci roku 423 pred Kr. Jeho otcom bol kráľ Artaxerxes I., matkou konkubína Alogyné.

Sogdianos sa na trón dostal štátnym prevratom: zosnoval vraždu legitimného kráľa a svojho nevlastného brata Xerxa II. (asi v januári 423). Vládol s podporou dvorskej kamarily len niekoľko týždňov, potom ho prinútil iný nevlastný brat – Óchos – k rezignácii. Hoci mu prisľúbili život, nechal ho Óchos (ako kráľ Dareios II.) onedlho zavraždiť.

Externé odkazy upraviť


Sogdianos
Vladárske tituly
Predchodca
Xerxes II.
kráľ
423423
Nástupca
Dareios II.


Sogdianos
Vladárske tituly
Predchodca
Xerxes II.
kráľ
423423
Nástupca
Dareios II.