Sokol (slovenský časopis, 1860 – 1861)

Sokol : Časopis pre krásno umenie a literatúru bol slovenský časopis, ktorý vychádzal v Banskej Štiavnici v 19. storočí.

Titulný list slovenského periodika Sokol : Časopis pre krásno, umenie a literatúru z r. 1860.

Vychádzal trikrát mesačne v rokoch 1860 a 1861. Jeho redaktor a vydavateľ bol Pavol Dobšinský, tlačil sa u Fraňa Lorbera v Banskej Štiavnici.

Periodicita upraviť

Prvé číslo vyšlo 5. mája 1860, posledné 15. októbra 1861

  • 1860 – I. roč. – 23 čísel – 204 s.
  • 1861 – II. roč. – 22 č. – 178 s.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

  • SOKOL. In: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Zost. Michal Potemra. Martin : Matica slovenská, 1958. 145 s.